15 aloitetta vuoden 2020 kirkolliskokoukselle

Ajankohtaista | 01.07.2020

Aloitteet etenevät kirkolliskokouksen käsittelyyn kirkollishallituksen valmistelun kautta.

Vuoden 2020 kirkolliskokoukselle tehtävien aloitteiden jättöaika umpeutui tiistaina 30. kesäkuuta.

Määräaikaan mennessä kirkollishallitukselle saapui 15 aloitetta:

 • Kirkolliskokousaloite seurakuntien luottamuselinten toiminnan kehittämisestä
 • Kirkolliskokousaloite Kokkolaan sijoitettujen papin ja kanttorin toiminnan rahoituksesta
 • Kirkolliskokousaloite apulaispiispan valinnasta
 • Kirkolliskokousaloite kirkollisen oikeuden palauttamisesta ortodoksista kirkkoa koskevaan lainsäädäntöön
 • Kirkolliskokousaloite digiviestinnän kehittämisestä
 • Kirkolliskokousaloite toimintaohjeen laatimisesta lapsen seksuaalisen hyväksikäytön tai aikuiseen kohdistavan seksuaalisen häirinnän estämiseksi sekä noudatettavaksi mahdollisissa hyväksikäyttö- ja häirintäepäilyissä seurakunnissa ja kirkon keskushallinnossa
 • Kirkolliskokousaloite seurakuntien laissa mainittujen julkisten asiakirjojen esilläpidosta sekä tietojen luovutuksesta
 • Kirkolliskokousaloite kirkon barometrin käynnistämisestä
 • Kirkolliskokousaloite kirkon omien opintojen ja täydennyskoulutuksen järjestämisestä
 • Kirkolliskokousaloite kulttuuriperintöstrategiasta
 • Kirkolliskokousaloite venäjänkielisen papin toimen jatkorahoituksesta vuosille 2021-2023
 • Kirkolliskokousaloite hiippakuntarajojen muuttamisesta
 • Kirkolliskokousaloite piispojen työoikeudellisesta asemasta
 • Kirkolliskokousaloite palvelukeskuksen johtajan ja lakimiehen tehtävistä
 • Kirkolliskokousaloite seurakuntien ja luostarien johtamisesta

Vireille tulleiden asioiden valmisteluprosessi kirkollishallitukselle alkaa kirkon palvelukeskuksessa elokuussa lomakauden jälkeen. Kirkollishallitus kokoontuu syksyllä käsittelemään aloitteita ja valmistelemaan kirkolliskokouksen asialistaa. Viimeistelty asialista julkaistaan kirkon sivuilla heti kun kirkollishallitus on sen vahvistanut.

Vuoden 2020 kirkolliskokous kokoontuu Valamon luostarissa 23.–26.11.2020.