Selvitys papiston ja kanttorien työoikeudellisesta asemasta

Ajankohtaista | 08.06.2020

Kirkollishallituksen tilaama asiantuntijaselvitys on valmistunut.

Kirkollishallitus päätti 19.2.2020, että papiston ja kanttorien esimiesasemaan ja työoikeudelliseen asemaan liittyvistä oikeudellisista kysymyksistä Suomen lainsäädännön ja kanonisen oikeuden säännösten perusteella tehdään asiantuntijaselvitys.

Asiantuntijaksi valittiin hallintotieteiden tohtori, oikeustieteiden lisensiaatti ja dosentti Veijo Tarukannel. Asiantuntijan ohjausryhmänä toimivat kirkollishallituksen lakimiesjäsen Matti Tolvanen ja hänen varajäsenensä Heikki Piiroinen sekä kanonisena asiantuntijana arkkipiispan teologinen sihteeri Jelisei Heikkilä.

Asiantuntijaselvitys on valmistunut ja kirkollishallitus on merkinnyt  sen tiedoksi istunnossaan 4.6.2020. Ohessa tutustuttavaksi myös Jelisei Heikkilän lausunto, jossa hän kommentoi selvitystä kanonisesta näkökulmasta.