Valamo siirtyy kahden toimintakauden malliin

Ajankohtaista | 02.06.2020

Luostarissa voi vierailla jatkossakin ympäri vuoden, mutta aukioloaikoja supistetaan 1.9.–31.5. välisenä aikana.

Kynttelikkö Konevitsalaisen Jumalanäidin ikonin edessä

Valamon luostarin yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Luostari siirtyy toiminnassaan kahden kauden malliin, jossa hiljaisella kaudella 1.9-31.5 luostarin aukioloaikoja supistetaan.

Vierailijat ovat edelleen tervetulleita luostariin ympäri vuoden. Myös opiston toiminta jatkuu hiljaisen kauden yli supistetut aukiolot huomioiden.

Muutoksen seurauksena työn tarve vähenee pysyvästi osassa työpisteitä. Luostarin palvelukeskuksessa toimivien vastaanoton, Tuohus-myymälän ja Viinimyymälän töitä yhdistetään. Konkreettisesti muutos näkyy asiakkaalle muuttuneena tilajärjestelynä palvelukeskuksen alakerrassa.

Palvelukeskuksen ja Trapesan aukioloja supistetaan hiljaisen kauden osalta ja niistä tiedotetaan tuonnempana.

Kahden kauden toimintamalli vaikuttaa myös Valamon talkootoimintaan. Hiljaisen kauden talkootyö on jatkossa erityisiin projekteihin keskittyvää, avustavaa työtä. Näihin tehtäviin talkoolaisia haetaan tapauskohtaisesti. Vilkkaampana kesäaikana monenlaiset ulkotyöt, näyttelyt ja opastus ovat esimerkkejä talkootyön monista mahdollisuuksista Valamossa.

Nyt tehdyt päätökset tarkoittavat käytännössä viiden työntekijän työsuhteen päättymistä sekä yhden kokoaikaisen tehtävän muuttumista osa-aikaiseksi.

Päätöksillä ja muutoksilla luostari tavoittelee 200 000 euron vuotuisia säästöjä. Liiketoiminta on ollut tappiollista useiden vuosien ajan eikä toiminnan tulosta ole vuosien varrella onnistuttu kasvattamaan riittävästi. Luostarin taloutta rasittaa myös suuri kiinteistömassa, jonka ylläpitämiseen kuluu vuosittain noin 700 000 – 800 000 euroa. Lisäksi rahaa tarvitaan kiinteistöjen tarpeellisiin korjauksiin.

Valamo on työllistänyt keskimäärin 25 kokoaikaista työntekijää, lisäksi määräaikaisia sijaisia on käytetty lähinnä kesäaikana. Siivouspalvelut sekä osa kiinteistöpalveluista on Valamossa ulkoistettu.

Luostari ei saa toimintaansa tukea verovaroista. Toimeentulo on matkailu- ja ravintolatoiminnan, metsäomaisuuden ja lahjoitusten varassa. Luostari omistaa lisäksi viiniyhtiön, jonka tuottojen varaan toiminnan rahoittaminen on osittain laskettu. Lisäksi luostarissa toimii ortodoksisen kirkon tukemana kirjasto. Valamon opisto saa toimintaansa tukea valtiolta. Konservointilaitoksen tilat on vuokrattu yksityisyrittäjälle.

Tänä keväänä luostarin taloutta ovat rasittaneet koronaviruksesta joutuneet poikkeusjärjestelyt. Ravintolan sulkeminen maaliskuussa keskeytti käytännössä myös muun toiminnan. Luostari haki liiketoiminnan kehittämiseen avustusta Business Finlandilta mutta hakemus hylättiin, koska luostari ei ole yritys vaan Suomen ortodoksiseen kirkkoon kuuluva julkisoikeudellinen yhteisö. 

Toistaiseksi luostari ei ole saanut koronan aiheuttamiin liiketoiminnan menetyksiin tukea mistään.