Aloitteet kirkolliskokoukselle tehtävä 30.6. mennessä

Ajankohtaista | 02.06.2020

Valmiin aloitteen on sisällettävä ehdotus ja perustelut.

Suomen ortodoksisen kirkon kirkolliskokous kokoontuu Valamon luostarissa 23.–26.11.2020. Kokouksen jäsenille on lähetetty kirjallinen kutsu kokoukseen.

Asia voi tulla vireille kirkolliskokouksessa kirkollishallituksen esityksellä tai piispan, yhden tai useamman kirkolliskokouksen jäsenen, seurakunnan tai luostarin aloitteella. Vuoden 2020 kirkolliskokoukselle tehtävien aloitteiden on oltava perillä kirkollishallituksessa (kirkollishallitus@ort.fi) 30.6. mennessä. Aloitteen on sisällettävä ehdotus ja perustelut.

Kirkolliskokouksen käsittelyyn tulevat asiat valmistelee kirkollishallitus.