Uudet seurakunnat aloittavat toimintansa vuoden 2021 alusta

Ajankohtaista | 12.05.2020

Valtaosa uuteen seurakuntarakenteeseen liittyvistä sopimuksista on jo allekirjoitettu.

Haminan kirkon katto

Pitkään valmisteltu seurakuntarakenteen muutos toteutuu vaiheittain. Tämän vuoden loppuun saakka Suomen ortodoksisen kirkon hiippakunnissa on yhteensä 21 seurakuntaa, vuoden 2021 alusta niitä on 12.

Koko uudistus ei ole kuitenkaan vielä valmis ensi vuonna. Oulun hiippakunnan pohjoisessa osassa sijaitsevien seurakuntien yhdistyminen on aikataulutettu vuoden 2022 alkuun. Jatkossa seurakuntien määrä vähenee vielä kolmella myös Kuopion ja Karjalan hiippakunnassa.

Kun koko prosessi on valmis, seurakuntia on seitsemän: kolme Helsingin hiippakunnassa ja kaksi sekä Kuopion ja Karjalan että Oulun hiippakunnassa.

Helsingin hiippakunta: kolme seurakuntaa

Helsingin hiippakunnassa toimii 1.1.2021 alkaen kolme seurakuntaa: Helsingin, Kaakkois-Suomen ja Turun ortodoksiset seurakunnat.

Helsingin seurakunta kattaa jatkossa myös nykyisten Lahden ja Hämeenlinnan seurakunnat. Kaikkien seurakuntien valtuustot hyväksyivät yhdistymissopimuksen 26.8.2019. Seurakunnan jäsenmäärä on noin 23 400.

Kaakkois-Suomen seurakunnan muodostavat nykyiset Lappeenrannan, Kotkan ja Haminan seurakunnat. Viimeiset yhdistymiseen liittyvät sopimukset on allekirjoitettu 21.8.2019. Uuteen seurakuntaan kuuluu noin 4 100 jäsentä.

Hiippakunnan kolmas seurakunta on Turun ortodoksinen seurakunta, johon kuuluu noin 3 000 jäsentä.

Kuopion ja Karjalan hiippakunta: viisi seurakuntaa

Kuopion ja Karjalan hiippakunnassa toimii 1.1.2021 alkaen viisi seurakuntaa: Joensuun, Taipaleen, Kuopion, Jyväskylän ja Saimaan ortodoksiset seurakunnat.

Joensuun seurakunta kattaa jatkossa myös nykyisen Ilomantsin seurakunnan. Seurakuntien valtuustot allekirjoittivat sopimuksen yhdistymisestä 10.12.2019. Seurakunnassa on noin 7 000 jäsentä.

Taipaleen seurakunnan muodostavat nykyiset Taipaleen ja Nurmeksen seurakunnat. Yhdistymiseen liittyvät sopimukset on sinetöity valtuustojen allekirjoituksin 4.12.2019. Seurakunnan jäsenmäärä on noin 2 600. Kirkollishallitus on tehnyt päätöksen, jonka mukaan tämä uusi seurakunta yhdistyy myöhemmin kokonaisuudessaan Joensuuhun. 

Kuopion seurakunnan muodostavat jatkossa nykyiset Kuopion, Rautalammin ja Iisalmen seurakunnat. Valtuustot ovat allekirjoittaneet yhdistymissopimukset 14.3.2020. Seurakunnan jäsenmäärä on vähän alle 6 000.

Jyväskylän ja Saimaan seurakunnat jatkavat toistaiseksi toimintaansa nykymuotoisina. Kirkollishallitus on päättänyt, että molemmat yhdistyvät myöhemmin osaksi Kuopion seurakuntaa. Jyväskylän seurakunnassa on noin 2 200 jäsentä, Saimaan seurakunnassa noin 2 000.

Oulun hiippakunta: neljä seurakuntaa

Oulun hiippakunnassa toimii 1.1.2021 alkaen neljä seurakuntaa: tämän vuoden alusta Helsingin hiippakunnasta osaksi Oulun hiippakuntaa siirtynyt Tampereen ortodoksinen seurakunta ja Oulun, Lapin ja Kajaanin ortodoksiset seurakunnat.

Tampereen seurakunta kattaa jatkossa myös nykyisen Vaasan seurakunnan. Yhdistymisneuvottelut ovat edenneet hyvin, mutta koronapandemian vuoksi yhdistymissopimuksia ei ole vielä allekirjoitettu. Uudessa seurakunnassa on noin 4 200 jäsentä.

Oulun, Lapin ja Kajaanin seurakunnat jatkavat toimintaa nykymuotoisina vuoden 2021 loppuun. Metropoliitta Elia on pyytänyt yhdistymisneuvotteluille lisäaikaa ja kirkollishallitus on suhtautunut pyyntöön myönteisesti. Hiippakunnan uuden pohjoisemman seurakunnan on tarkoitus aloittaa toimintansa 1.1.2022. Tällä hetkellä Oulun seurakunnassa on 2 200, Lapin seurakunnassa 1 000 ja Kajaanin seurakunnassa 1 500 jäsentä.

Ylimääräiset valtuustovaalit syksyllä

Koko prosessi etenee seuraavaksi niin, että kaikissa vuoden vaihteessa uudistuvissa seurakunnissa järjestetään syksyllä seurakunnanvaltuustovaalit. Vaalin ulkopuolelle jää kuusi toistaiseksi nykymuotoisena jatkavaa seurakuntaa: Turun, Jyväskylän, Saimaan, Oulun, Lapin ja Kajaanin seurakunnat.

Uusien valtuutettujen toimikausi alkaa 1.1.2021 ja jatkuu nykyisen vaalikauden loppuun eli 31.12.2023 saakka.