RIISAlle erityisavustus kulttuurimatkailun kehittämiseen

Ajankohtaista | 28.04.2020

Kalassa merta lähempänä -hankkeen keskiössä on säätiön hallussa oleva suomalaiskansallisesti merkittävä kulttuuriperintö ja sen tietovarannon avaaminen kestävälle matkailulle.

Vanha akatistos -käsikirjoitus

Suomen ortodoksisen kirkkomuseon säätiö on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriöltä erityisavustuksen kulttuurimatkailun kehittämishankkeeseen. Myönnetty avustus edistää ministeriön kulttuuripolitiikan strategian tavoitteita ja kulttuurimatkailun kestävää kehittämistä. Hanke kohdistuu erityisesti Suomen ja Venäjän väliseen kulttuurimatkailuun.

Kalassa merta lähempänä -hankkeen keskiössä on säätiön hallussa oleva suomalaiskansallisesti merkittävä kulttuuriperintö ja sen tietovarannon avaaminen kestävälle matkailulle. Hanke kestää vuoden 2021 lokakuuhun, ja ministeriön rahoitus on 50.000 euroa. Hankehaku oli vuoden 2019 lopussa.

Kalassa merta lähempänä on tietopohjainen palveluhanke ylirajallisen matkailukokemuksen kehittämiseksi.

– Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hankkeessa matkailuvolyymi kohdennetaan alueille, jotka tarjoavat kulttuuristen ja ortodoksisten teemojen välityksellä matkailijalle kasvatuksellisen ja sivistyksellisen ulottuvuuden, toteaa museonjohtaja Teresa Töntsi.

Hanke mahdollistaa vahvan tietopohjaisen ja osallistavan matkailuelämyksen sekä sisältöjen saatavuuden jo matkailijan kotimaassa. Kokoelmien elämyksellisyys ja vaikuttavuus vahvistuu ymmärryksestä niiden evakkotaipaleesta. Alueet ja paikkakunnat, joista kokoelmat ovat evakuoidut, sijaitsevat nykyisen Venäjän alueella, ja esineillä on siellä edelleenkin imaginäärinen paikkansa.

Hankkeesta kerättävä tietovaranto mahdollistaa mobiilidatan avulla saavutettavan kulttuuri- ja -matkailureitin vaikkapa nojatuolimatkailijalle.

– Järjestelmä tunnistaa siis esineen ja sen historiallisen sijaintipaikan (esim. Laatokan järven Valamon ja Konevitsan luostarit) eli toimii kaksipuolisesti, iloitsee Töntsi.

Kulttuurikokemuksen eläväksi tekeminen laajentaa kävijäkokemusta ja mahdollistaa osallisuuden ortodoksiseen kulttuuriperintöön.

Hanke mahdollistaa uuden tiedon tuottamisen, kansainvälisen tutkimusyhteistyön, ymmärryksen vuosituhantisesta ortodoksisesta kulttuuriperinnöstä ja sitä kautta saavutettavasta ylirajallisesta kävijäkokemuksesta. Kestävä ja laadukas kulttuurimatkailu kehittää sivistystämme ja kartuttaa inhimillistä pääomaamme.

– Ja mikä ihaninta, se antaa entistä laajemmat mahdollisuudet kulttuurin harrastamiseen ympärivuotisesti, jatkaa Töntsi.

Suomen ortodoksisen kirkkomuseon säätiö on perustettu 2011. Sen tarkoituksena on Suomen ortodoksisen kirkon aineellisen, aineettoman ja visuaalisen kulttuuriperinnön tallentaminen, säilyttäminen, hoitaminen ja esilläpito.

Kuva: Akatistoksia eli ortodoksisissa jumalanpalveluksissa käytettäviä runoelmia, 1693, Valamon luostari. Painettu Kiovan luolaluostarissa. Kuva: RIISA.