ONL ry jakaa stipendejä ortodoksisen uskonnon oppilaille

Ajankohtaista | 20.04.2020

Opettajat voivat hakea stipendejä peruskoulun kuudes- ja ysiluokkalaisille sekä lukion kolmannella luokalla oleville oppilaille.

Koronakeväänä koulu saattaa päättyä monen osalta ilman kevätjuhlaa. Erityisen kipeä tilanne on on oppilaille, jotka ovat siirtymässä koulutiellään seuraavaan vaiheeseen: alakoulusta yläkouluun, yläkoulusta lukioon tai lukiosta jatko-opintoihin.

Ortodoksisten nuorten liitto ONL ry haluaa tarjota ortodoksisen uskonnon opettajille mahdollisuuden huomioida opinnoissaan ahkeroineita oppilaita tässäkin tilanteessa julistamalla opettajien haettavaksi 20 rahastipendiä peruskoulun 6. ja 9. luokalla ja sekä lukion 3. luokalla oleville ortodoksisen uskonnon oppilaille.

Stipendit myönnetään innostuneisuudesta, kiinnostuneisuudesta tai kunnostautumisesta opiskelua, erityisesti ortodoksisen uskonnon opiskelua kohtaan. Stipendien myöntämisessä pyritään siihen, että stipendien saajat ovat jakautuneet iältään sekä maantieteellisesti mahdollisimman laajasti. Yksi opettaja voi ehdottaa useampaa stipendiä, kuitenkin valikoiden oppilaistaan vain soveltuvimmat ehdokkaiksi (esim. yksi/ ryhmä tai koulu).

Alakoululaisille stipendisumma on 10€, yläkoululaisille ja lukiolaisille 20€. Lisäksi voidaan jakaa harkinnanvaraisesti tuotestipendejä. 

Opettajia pyydetään lähettämään vapaamuotoiset hakemukset ONL:n toimistolle 5.5.2020 mennessä, mieluiten sähköpostilla: onl@ort.fi.

Hakemuksesta tulee käydä ilmi:

  • Perustelut stipendin saamisesta
  • Stipendin saajan nimi, luokka-aste, koulu, kotikunta ja seurakunta
  • Stipendin esittäjäopettajan nimi ja yhteystiedot sekä lyhyesti koulutus ja työnkuva
  • Sen koulun kanslian osoite, jonne mahdollinen stipendi toimitetaan

Hakemukset käsittelee toimikunta, johon kuuluvat liitosta opettaja-opiskelija Aleksandra Heikkinen ja toiminnanjohtaja Maria Kauppila sekä SOOLI ry:n edustajana opettaja Elisa Hyvärinen.

Stipendit jaetaan postitse, koulujen kanslioiden kautta.