Kristus on ylösnoussut!

Kirkkovuosi | 11.04.2020

Kuopion ja Karjalan metropoliitta Arsenin pääsiäistervehdys.

Tänä vuonna saamme vastaanottaa Kristuksen ylösnousemuksen ilosanoman poikkeuksellisissa olosuhteissa. Sen johdosta tuntuvat Konstantinopolin arkkipiispan, pyhän Johannes Krysostomoksen pääsiässaarnan sanat ”tulkaa kaikki sisälle Herranne iloon” nyt erityisen osuvilta. Vaikka kokoontumiskielto estää yhteisen riemun seurakuntiemme kirkoissa, ovat kuitenkin pääsiäissaarnan sanat tarkoitetut meille kaikille ja viestimien välityksellä pääsemme tänäkin vuonna sisälle Herramme iloon.

Edellä lainatuilla opetuspuheen sanoilla suuri uskon opettaja ja julistaja pyhä Johannes Krysostomos korostaa pääsiäisen ilosanoman olevan tarkoitettu kaikille. Se ei ole tarjolla vain ja ainoastaan hänelle, joka on ”ensimmäisestä hetkestä työtä tehnyt” tai ”joka on paastolla kilvoitellut”, vaan se on tarkoitettu myös sille, ”joka saapui kuudennen hetken jälkeen”, ja jopa hänellekin ”joka tuli niin myöhään kuin yhdeksännellä hetkellä”. Kaikki me olemme yhdessä kutsut Herramme iloon, niin ensimmäiset kuin toisetkin, rikkaat ja köyhät, kilvoittelijat ja välinpitämättömät, paastonneet ja paastoamattomat.

Poikkeuksellisista olosuhteista ja kokoontumiskiellosta huolimatta meidät kaikki on kutsuttu iloitsemaan pääsiäisestä. Iloitessamme Vapahtajamme ylösnousemuksesta ja kiittäessämme Jumalaa saamastamme pyhästä lahjasta on tarpeen muistaa, että se on annettu meille kaikille yhteiseksi riemuksi. Pyhän Johannes Krysostomoksen sanoin: ”Älköön kukaan itkekö rikkomuksiaan, sillä anteeksiantamus on noussut haudasta. Älköön kukaan pelätkö kuolemaa, sillä Vapahtajan kuolema on meidät vapauttanut: kuoleman hallussa pitämä kukisti kuoleman.

Iloitessamme pääsiäisestä ja sen myötä tulleesta ylösnousemuksen toivosta, on tarpeen muistaa, että se on annettu meille kaikille yhteiseksi lahjaksi ja yhteiseksi riemuksi. Juhlan sanoma jää kuitenkin valitettavan monelle etäiseksi tai jopa vieraaksi. Siinä mielessä pääsissaarnan sanat ”tulkaa kaikki sisälle Herranne iloon” on meille osoitettu lähetyskäsky. Mutta huomaammeko, että ylösnousemuksen sanoma on myös meille annettu tehtävä. Meidän tulee olla ilosanoman viejiä eikä sen estäjiä. Jokaisella meistä on omassa elämänpiirissämme mahdollisuus levittää ja julistaa pääsiäisilon lohdullista sanomaa. Jos sen teemme, saamme kokea, että pääsiäisilomme on suurempi, kun voimme jakaa sen muiden kanssa ja kokea, että Herran Pääsiäinen on kaikkien juhla.