Kristus nousi kuolleista! Kristus är uppstånden!

Kirkkovuosi | 11.04.2020

Oulun metropoliitta Elian pääsiäistervehdys suomeksi ja ruotsiksi.

Juhlien juhla on koittanut ja Suuren paaston alakuloinen tunnelma on vaihtunut ylösnousemuksen riemuun. Ristillä kuollut ja luolaan haudattu Jumalan poika on noussut ylös kuolleista. Voimme kysyä, kuinka tämä on mahdollista? Kyseessä onkin ihmisjärjen ja luonnonjärjestyksen ylittävä ihme mutta se mikä on ihmiselle mahdotonta, on Jumalalle mahdollista, Matteuksen evankeliumia lainatakseni.

Taivas ja maa yhdistyvät laulaessamme pääsiäisyönä tuttua veisua ’Kristus nousi kuolleista’. Jumalan uusi liitto ihmisen kanssa on Kristuksessa saanut täyttymyksensä. Pääsiäisyönä olemme enemmän kuin pelkästään yksittäisiä ihmisiä –. meistä tulee Jumalan kansa, joka iloitsee ylösnousseesta Messiaasta luottaen siihen, että kuoleman valta on maahan poljettu ja taivas on meille avoinna. Pääsiäisen sanoma on universaali ja koskettaa koko luomakuntaa ja sen jokaista asukasta.

Myös kirkko rakennuksena julistaa ylösnousemusta. Koko ensimmäisen pääsiäisviikon eli kirkkaan viikon ajan on Kuninkaan portti eli alttarin pyhät ovet avoinna muistuttamassa meitä aukiolevista taivaan porteista, joista Kunnian Kuningas Kristus on astunut sisään, ja jotka Hän on meille ylösnousemisellaan avannut. Ne ovat ne vanhurskauden portit, joista polyeleopsalmin sanojen mukaan käymme sisään kiittämään Herraa. Tämä on Herran portti, ”josta vanhurskaat saavat käydä - Hoosianna!” (Ps. 118). Kirkkoisä Hieronymoksen (+420) mukaan näistä porteista saa käydä jokainen Herran palvelija, joka elää vanhurskaudessa, eikä se portti sulkeudu enää koskaan, kun se on kertaalleen heille avattu. Pyhä Hieronymos vertaa kirkon ovia taivaan porttiin ja muistuttaa, että kulkemalla kirkon ovesta sisään mekin astumme ikään kuin viisaan ryövärin tavoin sisään taivasten valtakuntaan. Kristuksen ylösnousemus on siten avannut meille iankaikkisen elämän oven.

Olkaamme siis kaikki lohdullisia, sillä elämä on voittanut kuoleman, valo on voittanut pimeyden! Kristus on noussut voittajana kuolleista. Nyt on aika iloita ja riemuita! On aika kokoontua yhteen sillä suuri ja pyhä pääsiäinen on täällä! On aika jättää maalliset murheet ja suunnata katse kohti taivasta kiitollisin mielin ja riemuiten julistaa pääsiäisen ilosanomaa koko nelikymmenpäiväisen pääsiäisen juhlakauden ajan.

Kristus nousi kuolleista! – Totisesti nousi!

Kristus är uppstånden!

Det år  dags igen att fira årets höjdpunkt, Kristi uppståndelese fest. Påsknattens  festliga gudstjänst gör oss till Guds folk, som  samlas kring de händelser som ägde rum i Jerusalem. Det är omöjligt för människan att förstå Kristi uppståndelse , men för ’Gud är allting möjligt’ för att låna det som Matteus skrev i evangeliet. När vi sjunger den väl bekanta sången Kristus är uppstånden förenas jorden med himmelen. Då blir vi Guds folk som glädjas över det att dödens makt har förintetgjorts och att himmelens portar har öppnats för oss. Påskens budskap är universalt och berör hela mänksligheten och den  världen som Gud har skapat.

Även kyrkobyggnaden förkunnar Kristi uppståndelse. Under den första påskveckan är porten till altaret öppen för att påminna oss om himmelens portar som likaväl har blivit öppnade för oss. Det är porten som Ärans Konung kom  in i och som Han öppnade  genom sin uppståndelse.  Enligt kyrkofader Hieronymos  kan alla  de barmhärtiga  gå genom den porten som nu har blivit öppnad och som aldrig kommer att stängas igen. Så som den vise rövaren som kom till himmelen, så möjliggör Kristi uppståndelse även vårt inträde i det himmelska riket.

Var fulla av glädje för livet har vunnit över döden, ljuset över  mörkret! Det är dags att glädjas för den stora och heliga påsken är här! Låt oss lämna de värdsliga sorgerna bakom oss och att med tacksamhet fira vår Herrens uppståndelse!

Kristus är uppstånden! Sannerligen uppstånden!