Seurakuntien koronaohjeistus koottu intraan

Ajankohtaista | 20.03.2020

Uusimpana lisäyksenä etätyön tekemistä koskeva sopimus.

Seurakunnille lähetetty koronavirusepidemiaan liittyvä ohjeistus on koottuu kirkon intraan. Ohjeita seurakunnille -osiosta löytyy erityinen "koronakansio".

Kirkko on suosittanut koronavirusepidemian aikana etätyön tekemistä mahdollisuuksien mukaan. Etätyön tekemisestä tehdään kirjallinen sopimus ja esimiesten velvollisuus on huolehtia asian hoitamisesta. Malli sopimuksesta on lisätty intraan.

Seurakuntien on hyvä ottaa yhteyttä myös vakuutusyhtiöön sen varmistamiseksi, että työnantajan työntekijöiden turvaksi ottamat vakuutukset kattavat myös etätyön tekemisen.