Kevään yhteishaku on käynnissä

Ajankohtaista | 20.03.2020

Sinustako yksi kirkon tulevaisuuden tekijöistä?

Suomen ortodoksisessa kirkossa ja sen järjestökentällä riittää tulevaisuudessakin työtä sekä papeille, kanttoreille että muille ortodoksisen teologian asiantuntijoille. Myös oman uskonnon opetukseen tarvitaan jatkossakin tekijöitä.

Ortodoksisen teologian kotikenttä sijaitsee Joensuussa. Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampus ja Ortodoksinen seminaari tekevät tiivistä yhteistyötä kirkon tulevien työntekijöiden kouluttamiseksi ja juurruttamiseksi kirkon traditioon.

Ortodoksisen teologian opintojen pariin voi hakeutua myös tämän kevään yhteishaussa. Painopiste on kuitenkin maisterihaussa, jossa valittavana ovat teologian ja kirkkomusiikin suuntautumisvaihtoehdot.

Kandidaatin ja maisterin tutkintoa suorittamaan voivat hakea vain ortodoksisen teologian tulevan väyläpilotin mukaiset opinnot suorittaneet hakijat (ryhmä A) ja ortodoksisen teologian perus- ja aineopinnot (60 op) tai vastaavat ortodoksisen teologian yliopisto-opinnot suorittaneet hakijat (ryhmä B).

Hakuaika päättyy 1.4.2020.

Lisätietoa yhteishausta ja ortodoksisen teologian hakukohteista: https://opintopolku.fi/app/#!/haku/Ortodoksinen%2520teologia?page=1&facetFilters=teachingLangCode_ffm:FI&tab=los

Lisätietoa ortodoksisen teologian opiskelusta: https://teologiaaopiskelemaan.fi