”Usko Jumalaan ei lakkauta järjenkäyttöä”

Ajankohtaista | 13.03.2020

Ekumeenisen patriarkaatin pyhä synodi otti kantaa koronavirustilanteeseen.

Tiistaina 11. maaliskuuta ekumeenisen patriarkan johdolla kokoontunut Ekumeenisen patriarkaatin pyhä synodi toteaa koronavirustilanteesta seuraavaa:

1) Tilanteen vakavuudesta huolimatta suositellaan harkitsevaisuutta, kärsivällisyyttä ja panikoimisen välttämistä.

2) Kirkkomme on kunnioittanut ja kunnioittaa lääketiedettä. Siksi se kehottaa kaikkia uskovia noudattamaan Maailman terveysjärjestön hygieniaohjeita, samoin kuin kunkin valtion antamia suosituksia ja lainvoimaisia määräyksiä.

3) Ekumeeninen patriarkaatti haluaa kiittää kaikkia, jotka itsensä uhraten työskentelevät kaikilla terveyden osa-alueilla – lääkäreinä, sairaanhoitajina tai tutkijoina – jotta tätä uutta pandemiaa osattaisiin käsitellä ja jotta se voitaisiin parantaa.

4) Kristuksen Suuri Kirkko tietää kaksituhatvuotisesta kokemuksestaan, että jumalallinen ehtoollinen on ”kuoleman vastalääke” ja pysyy tähänastisessa ortodoksisessa opetuksessa jumalallisesta eukaristiasta.

5) On itsestään selvää, että uskomme Jumalaan – ihmisjärjen ylittävänä, ei järjenkäyttöä lakkauttavana asiana – samoin kuin rukous vahvistavat kristityn hengellistä kilvoitusta.

Tämän takia Konstantinopolin Äitikirkko kehottaa kaikkia hengellisiä lapsiaan kaikkialla maailmassa rukoilemaan, että tästä nykypäivän koettelemuksesta päästään yli Jumalan voimistamina ja valistamina.

Pyhän synodin pääsihteeristön tiedonannon on suomentanut pappismunkki Damaskinos Ksenofontoslainen. Otsikon ja ingressin valinta: Maria Hattunen