Valtakunnallinen lehti hahmottumassa

Ajankohtaista | 21.02.2020

Kirkon yhteinen aikakauslehti tupsahtaa jokaisen kirkon jäsenen postiluukusta seitsemän kertaa vuodessa ensi vuoden alusta lähtien.

Suomen ortodoksisessa kirkossa on suunniteltu moneen eri kertaan lehteä, joka tavoittaisi kirkon koko jäsenistön. Ensimmäinen tällaiseen julkaisuun tähtäävä aloite tehtiin jo vuonna 1979.

Kuluneina vuosikymmeninä kirkossa on nähty lukemattomia lehtiuudistuksia. Oulun hiippakunnassa seurakuntatiedotuksesta on vastannut hiippakuntalehti Paimen-Sanomat, mutta muissa hiippakunnissa julkaisut ovat muuttaneet nimeä ja muotoa moneen kertaan.

Viime vuosina on vahvistunut ymmärrys siitä, että useampien seurakunta- tai hiippakuntalehtien tuottamiseen sisältyy paljon päällekkäistä työtä. Nykyisen mallin heikkous on myös alueellinen eriarvoisuus: jotkut saavat lehden kahdeksan kertaa vuodessa, toiset vain neljä. Alueelliset erot ilmestymistahdissa ovat lisäksi hankaloittaneet kaikkia kirkon jäseniä koskevien asioiden uutisointia. Monet pienilevikkiset julkaisut ovat myös kustannuksiltaan yhtä yhteistä julkaisua kalliimpi ratkaisu.

Kirkolliskokous teki vuonna linjauksen 2017 koko kirkon yhteisten asiantuntijapalveluiden keskittämisestä. Kirkollishallitus nimesi tässä kärkihankkeeksi yhteisen lehden perustamisen.

Syksyllä 2018 toteutettiin kysely, jolla mitattiin yhteisen lehden kannatusta. Seurakuntien työntekijöille ja luottamushenkilöille suunnatun kyselyn tulokset antoivat vahvan tuen valtakunnalliseen lehteen siirtymiselle: 88% vastaajista puolsi hanketta.

Syksyn 2019 kirkolliskokous päätti, että vuoden 2020 talousarviossa varaudutaan uuden julkaisun perustamiseen. Rahaa varattiin sekä ulkoasusuunnitteluun että toimituskunnan palkkaukseen 1.10.2020 alkaen.

Kirkollishallitus nimesi lehtihanketta edistämään työryhmän, joka jätti raporttinsa kirkollishallitukselle helmikuun alussa. Kirkollishallitus käsitteli raporttia 19.2. pidetyssä kokouksessa ja teki ensimmäiset valtakunnallisen lehden olemusta koskevat päätökset.

Valtakunnallisen lehden ensimmäinen numero ilmestyy tammi-helmikuussa 2021. Lehden julkaisijana ja kustantajana toimii Suomen ortodoksinen kirkko. Lehti ilmestyy aikakauslehtikokoisena 7 kertaa vuodessa niin, että kuusi numeroa jakaantuu tasaisesti kirkkovuoden ajalle ja yksi teemanumero voi olla esimerkiksi kesäkauden lehti, jonka sisältö keskittyy yhteen ajankohtaiseen teemaan. Tarpeen mukaan teemanumero voi ilmestyä myös muuna aikana.

Lehden laajuus on 36 sivua. Tämän lisäksi jokaista hiippakuntaa varten toimitetaan oma liite: Oulun hiippakuntaan 16-sivuinen, Kuopion ja Karjalan hiippakuntaan 20-sivuinen ja Helsingin hiippakuntaan 24-sivuinen liite.

Lehteen rekrytoidaan kokoaikainen päätoimittaja sekä osa-aikainen (50%) toimitussihteeri. Lisäksi kirkon vastaavan tiedottajan ja venäjänkielisen tiedottajan työpanoksesta ohjataan lehdelle kummaltakin 20%. Päätoimittajan esimiehenä toimii kirkon palvelukeskuksen johtaja.

Lehden toimitusneuvostoon valitaan kaksi jäsentä kustakin hiippakunnasta. Toisen hiippakunnan edustajista tulee olla viestinnän ammattilainen.

Hiippakunnat nimeävät edustajansa 6.3. mennessä ja toimitusneuvosto kokoontuu ensimmäiseen kokoukseen jo maaliskuussa. Tässä kokouksessa päätetään mm. lehden ilmestymisaikataulusta vuonna 2021.

Uuden julkaisun tekijät rekrytoidaan jo ennen kesää. Kirkollishallitus tekee valinnat kesäkuun istunnossa.

Valtakunnallisen lehden yhteenlasketut kustannukset ovat edellä kuvatussa mallissa 367 026 euroa vuodessa. Kustannussäästö nykyisten julkaisujen yhteenlaskettuihin kustannuksiin verrattuna on yli 100 000 euroa vuodessa.

Kirkollishallitus esittää kirkolliskokoukselle, että valtakunnallisen lehden kustannukset katetaan keskusrahastomaksuilla.