Apurahoja haettavana

Ajankohtaista | 20.02.2020

Hakuaika kirkon keskusrahastosta ja Johannes Mureen rahastosta myönnettäviin apurahoihin päättyy 6. huhtikuuta.

Kirkollishallitus on varannut talousarviossaan 2020 teologisiin jatko-opintoihin annettaviin avustuksiin 20 000 euroa. Kirkollishallituksen 22.11.2015 tekemän päätöksen mukaan kirkon keskusrahastosta myönnettävillä apurahoilla tuetaan viime vaiheessa olevia väitöstutkimuksia niiden loppuun saattamiseksi.

Johannes Mureen rahastosta jaetaan 5 500 euroa. Rahaston tarkoituksena on tukea kirkon toimeen opiskelevia lahjakkaita opiskelijoita (2§, säännöt 9.8.1993). Mureen rahaston alkuperäistä henkeä ajatellen näitä apurahoja voidaan myöntää vain teologin tai kirkkomusiikin suuntautumisvaihtoehdossa opiskeleville ortodoksisen teologian opiskelijoille. Lisäksi rahaston varoista voidaan myöntää avustuksia myös Suomen Asutusmuseon toimintaan ja asutustoimintaa koskevaan tutkimukseen (kirkollishallituksen sääntöihin tekemä lisäys 24.11.2014).

Kaikkien apurahan saajien tulee sitoutua päätoimiseen opiskeluun tai tutkimustyöhön.

Jatko-opiskelijoiden tulee liittää hakemukseensa yksilöity tutkimussuunnitelma ja -aikataulu sekä suunnitelma apurahan käytöstä ja apurahakauden tavoitteista. Apurahan saajan tulee esittää kirkollishallitukselle vapaamuotoinen selvitys apurahan käytöstä viimeistään kahden vuoden kuluessa apurahan nostamisesta. Selvitykseen on liitettävä työnohjaajan lausunto opintojen ja tutkimuksen edistymisestä apurahakauden lopussa. Mikäli kirkollishallitus ei saa selvitystä opintojen etenemisestä määräaikana, se voi johtaa apurahan takaisin perintään.

Teologisiin jatko-opintoihin myönnettävää apurahaa haettaessa hakemuksesta tulee ilmetä myös jatkotutkintoa varten jo suoritetut opinnot, aiemmat apurahat viiden viimeisen vuoden ajalta sekä jatko-opintoihin päätoimisesti käytetty aika myös viiden viimeisen vuoden ajalta. Lisäksi hakemukseen tulee liittää aineen professorin tai työnohjaajan lausunto.

Keskusrahaston apurahoja haetaan sähköisellä lomakkeella: https://fi.surveymonkey.com/r/B9HJJ5R Mahdolliset liitteet pyydetään lähettämään kirkollishallitukseen sähköpostitse osoitteella kirkollishallitus@ort.fi.

Johannes Museen rahastosta myönnettäviä apurahoja haetaan avoimella hakemuksella. Hakemukset osoitetaan kirkollishallitukselle osoitteella kirkollishallitus@ort.fi.

Molempien apurahojen hakuaika päättyy 6.4.2020. Kirkollishallitus päättää myönnettävistä apurahoista 22.4. pidettävässä istunnossa.

Lisätietoja: Sirpa Okulov, puh. 0500 946 601. sirpa.okulov@ort.fi