Virtuaalikirkko on avattu

Ajankohtaista | 11.02.2020

Virtuaalikirkko sisältää sekä oppimista palvelevan nettisivuston että 3D-pelitekniikkaa hyödyntävän mobiilisovelluksen.

Virtuaalikirkko mobiililaitteen näytöllä

Suomen ortodoksinen kirkko on julkaissut tiistaina 11.2. Virtuaalikirkko -nimisen verkkosivuston ja siihen liittyvän Android -laitteilla toimivan mobiilisovelluksen. Virtuaalikirkon tarkoituksena on tuoda ortodoksinen kirkkotila ja kirkollinen verkko-opetus kaikkien ulottuville.

Virtuaalikirkko -sovelluksen fyysisenä esikuvana toimii Joensuussa sijaitseva Ortodoksisen seminaarin kirkko, jossa ortodoksisen teologian opiskelijat suorittavat liturgiset harjoituksensa.

Mobiilipelitekniikoita hyödyntävässä 3D-kirkossa voi tutustua kirkon esineistöön ja ikoneihin, muokata sen sisustusta sekä tarkastella vuorokaudenaikojen ja kirkkovuoden kierron vaikutusta kirkkotilaan. Esineitä ja ikoneja koskettamalla käyttäjälle avautuu lisätietoa. Käyttäjää voidaan myös ohjata katsomaan aiheeseen liittyvää videota tai kuuntelemaan rukouksia tai veisuja, jotka liittyvät tiettyyn yksityiskohtaan – kuvaan tai esineeseen. Virtuaalikirkko tarjoaa käyttäjälle myös pääsyn alttariin, johon kirkossa ei muuten ole mahdollista tutustua.

Oppiminen on keskiössä myös Virtuaalikirkon sivustolla. Sivustolta löytyy webinaarialusta, ”virtuaalinen seminaari”, jonka koulutustarjonta palvelee jatkossa sekä kirkon jäsenistöä että kirkon eri tehtävissä toimivia työntekijöitä. Virtuaalikirkossa tulee toimimaan esimerkiksi Valamon opisto, joka on maamme ainoa ortodoksinen kansanopisto. Tavoite on tuoda Virtuaalikirkkoon kokonaisia kursseja, webinaareja ja opetusta täydentäviä aineistoja. Virtuaalikirkkoa voidaan hyödyntää myös uskonnon opetuksessa ja ortodoksisen teologian opinnoissa.

Virtuaalikirkko palvelee myös kirkosta kiinnostuneita. Sivustolla käynnistyy jo syksyllä 2020 verkkokatekumeenikurssi, joka tuo katekumeeniopetuksen kaikkien ulottuville. Kurssista vastaa Ortodoksisen seminaarin johtaja, isä Mikko Sidoroff.

Vaikka Virtuaalikirkkoon pääsee tutustumaan jo nyt, se ei ole vielä valmis. Mobiilisovelluksen kehitys tästä eteenpäin ei kuitenkaan etene parhaalla mahdollisella tavalla ilman riittävän useita käyttäjäkokemuksia. Siksi sovellus julkaistaan nyt koekäyttöön. Toiveena on saada sovelluksesta mahdollisimman paljon palautetta syksyyn mennessä. Silloin sovelluksesta on tavoitteena julkaista myös iOS -laitteilla toimiva versio.

Myös sisällöllinen jatkokehitystyö on jo käynnissä. Palveluun lisätään esimerkiksi audiovisuaalista materiaalia ja uusia toimintoja. Tulevaisuudessa kirkkotilaan voi mahdollisesti kokoontua useita käyttäjiä yhtaikaa. Haaveissa on myös jossain vaiheessa avata kirkkoon papin päivystys chat-ominaisuuden kautta. 

Kirkollishallituksen myöntämän kehityshankeavustuksen turvin toteutetun Virtuaalikirkon käytännön toteutuksesta on vastannut joensuulainen pelialan yritys Vaki Games Oy.

Hankekoordinaattorina on toiminut kanttori Markus Hänninen, jonka lisäksi työryhmään ovat kirkon puolelta kuuluneet konseptoija Jonna Suvanto ja pelialan asiantuntija Tuomas Suvanto. Hankkeen ohjausryhmään ovat kuuluneet pelialan asiantuntija, tekniikan tohtori Janne Parkkila, Ortodoksisen seminaarin johtaja, pastori Mikko Sidoroff, ortodoksisen teologian yliopisto-opettaja Ari Koponen ja vastaava tiedottaja Maria Hattunen.

Virtuaalikirkon sivustolle: www.ort.fi/virtuaalikirkko
Virtuaalikirkon mobiilisovellukseen: etsi sovellus Play -kaupasta nimellä Ortodoksinen virtuaalikirkko
Palaute virtuaalikirkko -sovelluksesta: virtuaalikirkko@ort.fi