Kanttorit kokoontuivat pohtimaan ammattinsa merkitystä

Ajankohtaista | 06.02.2020

Keskustelujen lisäksi talvipäivillä tutustuttiin kirkkolaulupäivien nuottijulkaisuun, joka löytyy pian monen kirkkolaulajan nuottitelineeltä.

Kanttorit laulamassa akatistosta Valamon kirkossa

Kanttorit eri puolilta Suomea kokoontuivat 2.-4.2.2020 koulutuspäiville Valamoon keskustelemaan kanttorin työstä ja ammatillisuudesta. Aihetta lähestyttiin Valamon opiston rehtorin, Sirpa Korialan, ohjauksella yhteisen keskustelun ja ryhmätöiden keinoin. Tavoitteena oli löytää vastauksia siihen, mikä seurakuntaelämässä ja kuorotyöskentelyssä tuottaa kanttoreille iloa, kuinka työn kuormittavuuteen voisi itse vaikuttaa ja millaisena kanttorit näkevät ammattinsa tulevaisuuden.

Keskustelu kävi vireänä, ja ilon aiheita löytyi jumalanpalveluselämän lisäksi niin laulamisesta, onnistumisen kokemuksista kuin ihmisten välisestä vuorovaikutuksestakin. Toisaalta esiin nousi tärkeitä huomioita esimerkiksi työssä koetusta epätasa-arvoisesta kohtelusta sekä työyhteisön tuen ja arvostuksen suuresta merkityksestä työssä jaksamiselle. Omien vastuualueiden hahmottaminen ja tehtävien tavoitteellinen suunnittelu todettiin työn mielekkyyden kannalta niin olennaiseksi aiheeksi, että siitä suunnitellaan kanttorien liitossa jatkokoulutusta myös syksyn 2020 yhteisille työntekijäpäiville.

Keskustelujen lisäksi talvipäivillä tutustuttiin juuri julkaistuun kirkkolaulupäivien nuottijulkaisuun, joka rantautuu nyt seurakuntakuorojenkin harjoiteltavaksi. Materiaaliin on myös ensimmäistä kertaa tuotettu kirkkolaulajien avuksi harjoitusnauhat, jotka jaetaan kanttorien kautta kuorolaisille. Sunnuntaina 2.2.2020 pidettiin myös OKL ry:n vuosikokous, jossa johtokuntaan valittiin erovuorossa olleen kanttori Kari Päivisen tilalle kanttori Markus Hänninen.

Kuva: Koulutuspäivien ohjelmaan sisältyi myös Valamon kirkossa toimitettu akatistos pyhittäjä Johannes Valamolaiselle.