20 oppilasta ilmoittautunut ortodoksisen uskonnon yo-kokeeseen

Ajankohtaista | 05.02.2020

Kokeeseen ilmoittautuneiden määrä kaksinkertaistui viime keväästä – myös muiden katsomusaineiden ylioppilaskokeisiin ilmoittautuneiden määrä kasvoi selvästi.

Tämän kevään ylioppilaskirjoitukset alkavat 10. maaliskuuta äidinkielen lukutaidon kokeella ja suomi / ruotsi toisena kielenä -kokeella. Koepäiviä on yhteensä yhdeksän, viimeisenä on vuorossa  psykologian, filosofian, historian, fysiikan ja biologian koepäivä.

Uskonnon ylioppilaskoepäivä on 24. maaliskuuta. Ortodoksisen ja evankelis-luterilaisen uskonnon kokeiden lisäksi samana päivänä järjestetään elämänkatsomustiedon, yhteiskuntaopin, kemian, maantieteen ja terveystiedon ylioppilaskoe.

Yhtenä koepäivänä voi osallistua vain yhden oppiaineen kokeeseen. Näin ollen oppilas, joka haluaa osallistua useampaan samaan ryhmään kuuluvan aineen kokeeseen joutuu hajauttamaan ylioppilaskirjoitukset esimerkiksi keväälle ja syksylle.

Ylioppilaslautakunnan sivuilta käy ilmi, että ortodoksisen uskonnon kokeeseen kevään ylioppilaskirjoituksissa ilmoittautuneiden määrä on vaihdellut 2010-luvulla hieman alle kolmestakymmenestä kymmeneen. Määrässä ei ole kuitenkaan tapahtunut tasaista laskua. Tänä keväänä kokeeseen on ilmoittautunut 20 ylioppilaskokelasta. Viime vuonna määrä oli 10, joten ilmoittautuneiden määrä kaksinkertaistui.

Kuluneena talvena mediassa on keskustelu vilkkaasti katsomusaineiden opetuksesta. Siksi onkin kiinnostavaa huomata, että myös evankelis-luterilaisen uskonnon ja elämänkatsomustiedon ylioppilaskokeisiin ilmoittautuneiden määrä kasvoi tänä keväänä.

Elämänkatsomustiedon kokeeseen ilmoittautuneiden määrä on ollut 2010-luvulla hienoisessa laskussa, mutta heidän määränsä kasvoi jo viime vuonna sekä kevään että syksyn ylioppilaskirjoituksissa. Tänä vuonna elämänkatsomustiedon kokeeseen on ilmoittautunut 170 oppilasta. Muutos viimevuotiseen on +20%.

Evankelis-luterilaisen uskonnon kokeeseen ilmoittautuneiden määrä on ollut selvässä laskussa koko 2010-luvun. Varsinkin kevään kokeeseen ilmoittautuneiden määrä on pienentynyt selvästi. Tänä keväänä ilmoittautuneiden määrä kuitenkin kasvoi viime kevääseen verrattuna 34 %. Kokeeseen on ilmoittautunut nyt 1 552 oppilasta (1 136 keväällä 2019).

Kaikkiaan kevään ylioppilaskirjoituksiin on ilmoittautunut 43 263 oppilasta yhteen tai useampaan kokeeseen.