Minustako ortodoksi?

Ajankohtaista | 20.01.2020

Valamon opiston maaliskuinen viikonloppukurssi on suunnattu erityisesti kirkkoon liittymistä harkitseville.

Risti pöydällä

Aikuisiällä tie kirkon jäseneksi on hyvin henkilökohtainen ja usein pitkäkin matka. Lähestymistapoja on monia ja niinpä tarjolla on myös monenlaista kirkkoon tutustumisessa auttavaa ohjausta. Seurakunnissa järjestetään esimerkiksi katekumeenikursseja ja ortodoksiapiirejä.

Kaikilla ei kuitenkaan ole esimerkiksi välimatkojen vuoksi tilaisuutta osallistua seurakuntien järjestämään opetukseen. Valamon opisto on siksi suunnitellut tälle vuodelle kaksi Minustako ortodoksi -viikonloppua, joista ensimmäinen toteutuu 13.–15.3. ja toinen 10.–12.11.2020.

Minustako ortodoksi -kursseilla käydään tiivistetysti läpi kirkon käytäntöjä ja liturgista elämää. Suuri painoarvo annetaan ortodoksista kirkkoa koskeville kysymyksille ja keskusteluille.

Kurssi ei tähtää välittömään kirkkoon liittymiseen, mutta tarjoaa tietoa ja kokemuksia, jotka auttavat selkiyttämään käsitystä omasta uskontoidentiteetistä. Se soveltuu täydentämään sekä seurakunnan tarjoamaa katekumeeniopetusta että itsenäistä kirkkoon tutustumista.

Kurssin opettajina toimivat opiston teologisten aineiden opettaja Juha Riikonen, Valamon kirjastonhoitaja Virva Suvitie ja luostarin varajohtaja arkkimandriitta Mikael.

Kurssin hinta on 90 €/hlö. Kurssi saa tukea Suomen ortodoksiselta kirkolta. Kurssimaksu sisältää opetuksen, majoituksen ja ohjelmaan merkityt ateriat. Ilmoittautumiset 28.2. mennessä: kurssit@valamo.fi tai puh. 017 570 1401.

Muista myös Valamon opiston perinteiset ”Tutustu ortodoksisuuteen” -kurssit. Niitä järjestetään tänä vuonna 3.–5.4., 23.–25.10. ja 4.–6.12.