”He kohtelivat meitä tavattoman ystävällisesti”

Ajankohtaista | 16.01.2020

18.1. alkavan Ekumeenisen rukousviikon aiheena on vieraanvaraisuus.

Vieraanvaraisuus on kristillisesti ja ekumeenisesti tuttu ja tärkeä aihe. Vieraanvaraisuuden ikoni eli Abrahamin vieraanvaraisuus on usein esillä ekumeenisissa yhteyksissä. Pyhän Kolminaisuuden sisäinen rakkaus on ohjaamassa ja velvoittamassa myös kaikkia kristittyjä rakastamaan lähimmäistä – riippumatta ihmisen taustasta.

Vuoden 2020 Kristittyjen ykseyden ekumeenisen rukousviikon teema on ”He kohtelivat meitä tavattoman ystävällisesti” (vrt. Ap. t. 28:2). Maltan ja Gozon kristilliset kirkot ovat valmistaneet tämän vuoden rukousviikon aineiston. Maltalaisille kristityille on tärkeää viettää Paavalin haaksirikon muistopäivää kiitollisina kristinuskon saapumisesta heidän kotiseuduilleen. Juhlaan kuuluva Apostolien tekojen lukukappale on valittu tämän vuoden rukousviikon tekstiksi.

Aineistoa valmistellut työryhmä korostaa vieraanvaraisuuden merkitystä välttämättömänä hyveenä etsiessämme kristittyjen ykseyttä ja eläessämme sitä todeksi. Meitä kutsutaan myös yhä suurempaan anteliaisuuteen avuntarpeessa olevia kohtaan. Kristillinen vieraanvaraisuus ei ole vain keskinäistä ystävyyttä, vaan se on rakastavaa kohtaamista niiden kanssa, jotka eivät jaa meidän kieltämme, kulttuuriamme tai uskoamme. Maltalaiset kristityt muistuttavat rukousviikon aineistossa, että samoilla vesillä kuin Paavali aikoinaan, haaksirikkoon joutuvat useat pakolaiset, jotka ovat joutuneet lähtemään kotoaan.

Kristus opettaa, että pitäessämme huolta vaikeuksiin joutuneista osoitamme rakkautta hänelle itselleen (Matt. 25:40). Köyhillä ja särkyneillä on erityinen sija Jumalan maailmassa – ja näin tulee olla myös kristittyjen elämässä. Maltan ja Gozon kristityt toteavat: ”Ulkopuolisten toivottaminen tervetulleiksi, tulivatpa he toisista kulttuureista ja uskonnoista, olivatpa he maahanmuuttajia tai pakolaisia, on sekä rakkautta Kristusta itseään kohtaan että rakastamista niin kuin Jumala rakastaa. Me olemme kristittyinä kutsutut astumaan uskossa ulos maailmaan ja kurottautumaan Jumalan kaiken kattavassa rakkaudessa jopa niiden puoleen, joita meidän on vaikeaa rakastaa.”

Ekumeenista rukousviikkoa vietetään vuosittain kaikkialla maailmassa 18.–25. tammikuuta. Sen perinteet ovat pitkät, sillä sitä on vietetty jo yli sata vuotta.

Kristittyjen ykseyden rukousviikkoa varten tuotettu aineisto yhdistää eri puolilla maailmaa elävät kristityt pohtimaan samaa teemaa. Rukoillessamme ykseyden puolesta liitymme rukoilevien kristittyjen ketjuun ympäri maailmaa. Linkki aineistoihin: http://www.ekumenia.fi/?document=15057683