Kirkossa avoinna järjestökoordinaattorin määräaikainen tehtävä

Avoimet työpaikat | 10.01.2020

Koordinaattori toimii kirkon keskushallinnon alaisuudessa, sijoituspaikka sopimuksen mukaan.

Suomen ortodoksisen kirkon keskushallinnolla on yhteistyösopimukset kirkollisten järjestöjen ja Valamon Opiston kanssa. Kirkon järjestöjä ovat Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunta (PSHV), Ortodoksisten Nuorten Liitto ONL ry ja Filantropia ry.

Suomen ortodoksisessa kirkossa on käynnissä hallinnonuudistus ja seurakuntien yhdistäminen. Kun seurakunnat yhdistyvät, muuttuvat työyhteisöt ja työntekemisen alueet. Se vaatii toimintojen uudelleen järjestelyjä.

Järjestökoordinaattorin tehtävänkuvaan kuuluu auttaa muutosprosessissa ja tuoda seurakuntakentälle tietoa järjestöjen osuudesta kirkollisen työn tukijoina. Tämä edellyttää ortodoksisen kirkon ja ortodoksisen järjestötoiminnan tuntemusta.

Tehtävän hoitamisen edellytyksenä on riittävän laaja Suomen ortodoksisen kirkon tuntemus sekä ymmärrys ortodoksisesta järjestökentästä. Tehtävässä vaaditaan itsenäistä työotetta, hyviä yhteistyö- ja viestintätaitoja sekä valmiutta matkustaa valtakunnallisesti.

Hakijalla tulee olla tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto, esim. ortodoksisen teologian tutkinto tai yhteisöpedagogin tutkinto, tai laajoja opintoja tehtävään liittyviltä alueilta. Valinnassa katsotaan eduksi aiempi työkokemus, esim. järjestötyössä, kirkon piirissä tai muutosprosessin parissa.

Työ on määräaikainen (1.3.–31.12.2020). Määräaikaisuuden perusteena on työn projektiluonteisuus ja meneillään oleva hallinnonuudistus. Koordinaattori toimii kirkon keskushallinnon alaisuudessa, sijoituspaikka sopimuksen mukaan. Palkkaus ja palkkausperusteet ovat ortodoksisen työehtosopimuksen vaativuusryhmä III mukaiset. Tehtävä tulisi ottaa vastaan 1.3.2020.

Hakemukset, joista käy ilmi asianmukainen koulutus tai aikaisempi työkokemus tulee osoittaa 26.1.2020 mennessä Suomen ortodoksisen kirkon palvelukeskukselle, Karjalankatu 1, 70100 Kuopio. Sähköposti: kirkollishallitus@ort.fi.

Lisätiedot: Sirpa Okulov, sirpa.okulov@ort.fi, puh. 0500 946601

Hakuaika alkaa
Hakuaika päättyy