Tampereen seurakunta osaksi Oulun hiippakuntaa 1.1.2020

Ajankohtaista | 31.12.2019

Muutos ei vaikuta seurakuntarajoihin tai seurakunnan käytännön toimintaan.

Suomen ortodoksisen kirkon kirkolliskokous päätti 28.11.2018 uudistaa hiippakuntajakoa niin, että 1.1.2020 alkaen Oulun hiippakuntaan kuuluvat Tampereen, Vaasan, Kajaanin, Oulun ja Lapin seurakunnat.

Vuoden 2017 kirkolliskokous edellytti kirkollishallitukselta toimenpiteitä, joilla seurakuntarajat ja -rakenteet arvioidaan sekä muutetaan tarvittaessa koko kirkon tasolla 1.1.2020 alkaen.

Kirkollishallitus pyysi helmikuussa 2018 piispainkokoukselta lausunnon sekä seurakunta- että hiippakuntarakenteesta.

Piispainkokous teki 15.6.2018 pidetyssä kokouksessa yksimielisen esityksen hiippakuntajaosta. Lausunnossaan piispainkokous puolsi hiippakuntarajojen säilyttämistä ennallaan yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. Tämä poikkeus oli nyt toteutuva Tampereen ortodoksisen seurakunnan liittäminen Oulun hiippakuntaan.

Tampereen seurakunnassa on noin 3200 jäsentä. Muutoksen jälkeen Oulun hiippakunnan alueella asuu hieman alle 10 000 jäsentä. Hiippakuntaa johtaa Oulun metropoliitta Elia.