Määräaikainen ja osa-aikainen kanttorin toimi avoinna Vaasan seurakunnassa

Avoimet työpaikat | 29.11.2019

Toimen sijoituspaikka on Kokkola ja kanttorin esimiehenä toimii Vaasan seurakunnan kirkkoherra.

Vaasan seurakuntaan julistetaan haettavaksi kanttorin osa-aikainen tehtävä ajalle 1.1.2020–31.12.2020.

Hakijan tulee toimeen valituksi tullakseen täyttää ortodoksisen kirkkojärjestyksen 133§:n mukaiset kelpoisuusehdot. Hänen eduksensa katsotaan ruotsin kielen taito. Toimen vastuualueeseen kuuluu olennaisena toiminta-alueen jumalanpalveluselämä ja seurakuntatyö. Työssä tarvitaan aloitekykyä, hyviä vuorovaikutustaitoja, tiimityöskentelyä ja pitkäjännitteistä suunnitelmallisuutta.

Valittu kanttori tulee toimimaan Kokkolan papin työparina, toiminta-alueenaan Vaasan seurakunnan lisäksi Oulun seurakunnan eteläinen alue. Toimen sijoituspaikka on Kokkola ja kanttorin esimiehenä toimii Vaasan seurakunnan kirkkoherra.

Palkkaus määräytyy ortodoksisen kirkon työehtosopimuksen mukaisesti ja toimi kuuluu vaativuusryhmään III. Tointa täytettäessä noudatetaan enintään kuuden kuukauden koeaikaa. Tehtävä on otettavissa vastaan 01.01.2020 tai sopimuksen mukaan.

Toimen määräaikaisuuden perusteena on käynnissä oleva hallinnonuudistus, jonka myötä Vaasan seurakunta liittyy Tampereen seurakuntaan 01.01.2021.

Hakemukset, joista käy ilmi asianmukainen koulutus, aikaisempi työkokemus sekä kielitaito, on toimitettava Oulun hiippakunnan piispalle 11.12.2019 klo 16.00 mennessä. Sähköiset hakemukset pyydetään lähettämään osoitteeseen oulun.hiippakunta@ort.fi.

Lisätietoja: kirkkoherra Andrei Sõtšov, puh. 0400 761 718, andrei.sotsov@ort.fi

Hakuaika alkaa
Hakuaika päättyy