Avustavan lakimiehen määräaikainen toimi avoinna kirkollishallituksessa

Avoimet työpaikat | 29.11.2019

Avustavan lakimiehen tehtävänä on toimia kirkollishallituksen asettaman lakityöryhmän sihteerinä.

Suomen ortodoksisen kirkon kirkollishallituksessa Kuopiossa on haettavana avustavan lakimiehen määräaikainen toimi ajalle 1.1.–30.11.2020.

Avustavan lakimiehen tehtävänä on toimia kirkollishallituksen asettaman lakityöryhmän sihteerinä valmistelemassa kirkon hallinnon uudistukseen liittyviä säädösmuutoksia sekä hoitaa muita työnantajan määräämiä lakimiehen tehtäviä. Avustava lakimies työskentelee yhteistyössä kirkollishallituksen lakimiehen kanssa ja toimi on kokoaikainen. Tehtävää on mahdollista hoitaa osittain etätyönä.

Hakijalta edellytetään oikeustieteen maisterin tai sitä vastaavan aikaisemman ylemmän oikeustieteellisen korkeakoulututkinnon suorittamista. Lisäksi hakijalta edellytetään perehtymistä lainvalmistelutyöhön sekä hyvää suomen kielen taitoa.

Kirkollishallituksessa työskentelee noin 30 toimihenkilöä hyvässä työyhteisössä ja työnantaja voi tarvittaessa avustaa asunnon saannissa.

Palkkaus määräytyy ortodoksisen kirkon työehtosopimuksen mukaisesti. Toimi sijoittuu vaativuusryhmään V ja lisäksi maksetaan aikaisemman työkokemuksen perusteella kokemuslisää. Määräaikaisuuden perusteena on kirkon hallinnonuudistus ja siihen liittyvä projektiluonteinen työtehtävä.

Hakemukset liitteineen on toimitettava kirkollishallitukselle keskiviikkoon 15.12.2019 klo 16.00 mennessä. Hakemukset voi toimittaa postitse, henkilökohtaisesti tai lähetin välityksellä osoitteeseen: Karjalankatu 1, 70110 Kuopio, tai sähköisesti osoitteeseen: kirkollishallitus@ort.fi

Lisätietoja antaa kirkollishallituksen lakimies Jari Rantala, 0400 316 910, jari.rantala@ort.fi

Hakuaika alkaa
Hakuaika päättyy