Määräaikainen papin toimi avoinna Vaasan seurakunnassa

Avoimet työpaikat | 28.11.2019

Toimen sijoituspaikka on Kokkola ja papin esimiehenä toimii Vaasan seurakunnan kirkkoherra.

Vaasan seurakunnassa on haettavana papin määräaikainen toimi ajalle 1.1.2020–31.12.2020.

Hakijan tulee toimeen valituksi tullakseen täyttää ortodoksisen kirkkojärjestyksen 132§:n mukaiset kelpoisuusehdot. Hänen eduksensa katsotaan ruotsin ja venäjän kielen taito. Toimen vastuualueeseen kuuluu olennaisena toiminta-alueen jumalanpalveluselämä ja seurakuntatyö. Tointa täytettäessä otetaan huomioon hakijan kyky kehittää ja organisoida seurakuntatyötä sekä osoittaa sitoutuneisuutta. Työssä tarvitaan aloitekykyä, hyviä vuorovaikutustaitoja, tiimityöskentelyä ja pitkäjännitteistä suunnitelmallisuutta. 

Toimen toiminta-alue tulee olemaan Vaasan seurakunnan lisäksi Oulun seurakunnan eteläinen alue. Toimen sijoituspaikka on Kokkola ja papin esimiehenä toimii Vaasan seurakunnan kirkkoherra.

Palkkaus määräytyy ortodoksisen kirkon työehtosopimuksen mukaisesti ja toimi kuuluu vaativuusryhmään IV. Tointa täytettäessä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Tehtävä on otettavissa vastaan 01.01.2020 tai sopimuksen mukaan.

Toimen määräaikaisuuden perusteena on käynnissä oleva hallinnonuudistus, jonka myötä Vaasan seurakunta liittyy Tampereen seurakuntaan 01.01.2021.

Lisätietoja: kirkkoherra Andrei Sõtšov, puh. 0400 761 718, andrei.sotsov@ort.fi

Hakemukset, joista käy ilmi asianmukainen koulutus, aikaisempi työkokemus sekä kielitaito, on toimitettava Oulun hiippakunnan piispalle keskiviikkoon 4.12.2019 klo 16.00 mennessä. Johtuen Posti- ja logistiikka-alan unionin lakon jälkivaikutuksista tulee hakemukset toimittaa joko henkilökohtaisesti tai lähetin välityksellä hiippakuntakansliaan (Nummikatu 30 B 16, 90100 Oulu), tai sähköisesti osoitteeseen oulun.hiippakunta@ort.fi.

Hakuaika alkaa
Hakuaika päättyy