Kirkolliskokouksen työskentely on päättynyt

Ajankohtaista | 28.11.2019

Arkkipiispa Leon päätöspuheenvuoro kirkolliskokouksessa Valamon luostarissa 28. marraskuuta 2019.

Arkkipiispa Leo pitämässä kokouksen päätöspuhetta

Kristuksessa rakkaat esipaimenet, hyvät kirkolliskokousedustajat: isät, veljet ja sisaret!

Toimikauden 2019–2023 ensimmäinen kirkolliskokous on päättänyt ensimmäisen kokoontumisensa. Kokouksemme on käsitellyt tärkeitä asioita ja saanut aikaan tarpeellisia päätöksiä. Kiitän ensisijassa kaikkia kirkolliskokousedustajia käydyistä keskusteluista, pohdinnoista sekä huolenkannosta kirkkomme tulevaisuudesta.

Tässä kokouksessa valittiin uudet jäsenet kirkkomme toimeenpanevaan elimeen kirkollishallituksen kollegioon. Onnittelen tehtävään valittuja ja toivotan heille siunausta tämän vastuullisen luottamustoimen hoitoon. Kuten olette huomanneet on edessämme paljon tehtävää seuraavan vuoden ajaksi.

Kirkolliskokous on luottamustoimielin. Sen tukena on kanonista, hallinnollista, taloudellista ja teologistakin asiantuntemusta. On hyvä, että tätä eri alojen asiantuntijuutta voidaan kuulla mietintöjen ja lausuntojen lisäksi myös täysistuntopuheenvuoroissa ja siten seurata miten subjektiiviset argumentit muotoutuvat kollektiivisiksi päätöksiksi.

Päätösten takana on aina jonkinlainen visio tulevaisuudesta, mutta tulevaisuutta ei voi etukäteen koskaan yksityiskohtaisesti suunnitella, vaan lopulta parhaimmillaankin on kyse vain hyvistä arvauksista. Elämä on aina suurempi kuin ihminen itse. Tulevaisuuden mukanaan tuomiin mahdollisiin yllätyksiin meidän pitää myös olla henkisesti valmiita. Pysyvä tasapaino ei ole mahdollista, mutta tasapainottelu on. Organisaatioiden rakenteiden ja toimintakulttuurin on kestettävä tietyssä määrin myös epävarmuutta ja tarpeen tullen yllätyksiäkin.

Pidän kuitenkin erittäin tärkeänä, että kirkollishallitus ja kollegio saa valmistella asiat ensi vuoden kirkolliskokoukselle tietäen ja tuntien, että heidän työhönsä luotetaan ja että heidän valmistelutyönsä on seuraavan kirkolliskokouksen päätösten ensisijainen perusta.

Kiitän teitä kaikkia yhteisestä työstä kirkolliskokouksessa. Samalla haluan esittää erityiset kiitokseni kirkkomme nuorille versoille – kirkolliskokousstuerteille – jotka edustavat kirkkomme kaikkia hiippakuntia ja ovat esimerkillisellä tavalla olleet täällä apuna tutustuen kirkkomme päätöksentekoon. Kiitän myös koko sihteeristöä, kaikkia palvelukeskuksen ihmisiä ja Valamon Kristuksen kirkastumisen luostaria hyvästä yhteistyöstä ja vieraanvaraisuudesta.

Näillä sanoilla julistan Suomen ortodoksisen kirkon vuoden 2019 kirkolliskokouksen työn päättyneeksi ja toivotan kaikille siunattua ja turvallista kotimatkaa sekä Vapahtajamme syntymäjuhlan odotusta.