Hiippakuntasihteerin määräaikainen toimi avoinna Oulun hiippakunnassa

Avoimet työpaikat | 28.11.2019

Hiippakuntasihteerin tehtäviin kuuluu metropoliitan avustaminen hallinnollisissa ja teologisissa asioissa.

Oulun hiippakunnassa on haettavana hiippakuntasihteerin määräaikainen tehtävä ajalle 1.1.2020–31.12.2020. Hiippakuntasihteerin tehtäviin kuuluu metropoliitan avustaminen hallinnollisissa ja teologisissa asioissa. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi erilaisia toimistotehtäviä ja teologisten sekä hallinnollisten taustaselvitysten tekemistä. Hiippakuntasihteeri avustaa metropoliittaa myös paimenmatkoilla.

Hakijalta odotetaan tehtävään soveltuvaa koulutusta sekä sujuvaa suomen kielen taitoa. Toisen kotimaisen sekä venäjän kielen taito katsotaan eduksi.

Palkkaus määräytyy ortodoksisen kirkon työehtosopimuksen mukaisesti. Toimi sijoittuu vaativuusryhmään IV ja on määräaikainen vuoden 2020 loppuun. Määräaikaisuuden perusteena on hallinnonuudistus ja siihen liittyvä hiippakuntakanslioiden auditointi.

Valittu henkilö aloittaisi tehtävässään 1.1.2020 tai sopimuksen mukaan.

Hakemukset, joista käy ilmi asianmukainen koulutus ja aiempi työkokemus, on toimitettava kirkollishallitukselle keskiviikkoon 4.12.2019 klo 16.00 mennessä. Johtuen Posti- ja logistiikka-alan unionin lakon jälkivaikutuksista tulee hakemukset toimittaa joko henkilökohtaisesti tai lähetin välityksellä osoitteeseen: Karjalankatu 1, 70110 Kuopio, tai sähköisesti osoitteeseen: kirkollishallitus@ort.fi.

Lisätietoja: Oulun metropoliitta Elia, puh. 050 3520735, metropoliitta.elia@ort.fi

Hakuaika alkaa
Hakuaika päättyy