Kirkolliskokous koolla Valamossa 25.–28.11.

Ajankohtaista | 20.11.2019

Täysistuntoja voi jälleen seurata kirkon sivuilta verkkolähetyksinä.

Suomen ortodoksisen kirkon korkein päättävä elin eli kirkolliskokous kokoontuu Valamon luostarissa 25.–28.11.2019. Nelipäiväinen kokous alkaa luostarin pääkirkossa maanantaina kello 12 toimitettavalla rukoushetkellä. Ensimmäinen täysistunto lähetekeskusteluineen alkaa kello 13.

Kirkolliskokouksen täysistunnot striimataan suorana lähetyksenä kirkon sivuille (www.ort.fi) piispanvaalia koskevaa suljettua täysistuntoa lukuun ottamatta. Jokaisesta täysistunnosta julkaistaan myös uutinen kirkon etusivulla välittömästi istunnon päätyttyä. Seuraavan täysistunnon alkamisaika ilmoitetaan aina uutisen lopussa.

Tämänvuotisessa kirkolliskokouksessa tehdään kirkon rakenteeseen ja hallintoon liittyviä linjauksia pitkälle tulevaisuuteen. Koska kyseessä on toimikaudelle 2019–2023 valittujen kirkolliskokousedustajien ensimmäinen kokous, ensimmäisessä täysistunnossa tehdään myös henkilövalintoja. Kirkolliskokous päättää edustajien sijoittumisesta eri valiokuntiin ja valitsee asiantuntijajäsenet kirkollishallitukseen.

Kirkon toiminta- ja taloussuunnitelman yhteydessä kirkolliskokous ottaa kantaa esimerkiksi talous-, kiinteistö- ja tiedotustoimintojen keskittämiseen. Vireillä on mm. hanke nykyisten seurakuntalehtien korvaamisesta kirkon kustantamalla valtakunnallisella lehdellä alkuvuodesta 2021 lähtien.

Kirkolliskokous käsittelee myös kirkollishallituksen aloitetta, jossa ehdotetaan, että kirkon lakia ja kirkkojärjestystä muutetaan niin, kolttasaamelaisilla on jatkossa yksi edustajapaikka kirkolliskokouksessa. Edustajan kirkolliskokoukseen nimittäisi Kolttien kyläkokous.

Asialistalla on myös apulaispiispan vaali. Kirkollishallitus esittää, että kirkolliskokous valitsee kirkkoon apulaispiispan. Valittavan piispan sijoituspaikkana olisi Helsingin hiippakunta. Uusi apulaispiispa toimisi arkkipiispan ohjauksessa kirkkoherrojen tukena niin hallinnonmuutosprosessissa kuin seurakuntien jumalanpalveluselämässäkin.

Kirkolliskokousedustajat keskustelevat apulaispiispan vaalin ehdokkaista tiistaina 26.11. kello 10 alkavassa suljetussa täysistunnossa. Piispainkokous suorittaa ehdollepanon välittömästi tämän jälkeen. Tieto ehdokkaista julkaistaan välittömästi kirkon sivuilla.

Apulaispiispan vaali on suunniteltu toimitettavaksi torstaina 28.11. luostarin pääkirkossa kello 9 alkavan liturgian jälkeen. Suljetussa lippuäänestyksessä ovat äänioikeutettuja kirkolliskokousedustajat. Vaalin tulos julkistetaan välittömästi, noin kello 12.30.

Vuoden 2019 kirkolliskokouksen asialista

Kokouksen järjestäytyminen

 • 1. Puheenjohtajiston ja sihteeristön toteaminen sekä varapuheenjohtajien valitseminen
 • 2. Kirkolliskokouksen asialuettelon vahvistaminen ja asioiden käsittely valiokunnissa
 • 3. Kirkolliskokouksen menojen kattaminen, päättäminen edustajien ja avustajien palkkioista

Kirkollishallituksen esitykset

 • 4. Kirkolliskokouksen valiokuntien jäsenten valinta
 • 5. Kirkollishallituksen asiantuntijajäsenten valinta
 • 6. Kirkon tilintarkastajien valitseminen
 • 7. Kirkon keskusrahaston tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2018 sekä vastuuvapaudesta päättäminen
 • 8. Keskusrahaston vuoden 2020 talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2020–2022
 • 9. Apulaispiispan toimen täyttäminen
 • 10. Kirkollishallitukselle saapuneet aloitteet
 • a) Nunna Elisabetin aloite palvelukeskuksen nykymuotoisen toiminnan arvioinnista
 • b) Kuopion ortodoksisen seurakunnan ja Esko Huovisen aloite avustuksen myöntämisestä Kuopion
 • ortodoksiselle seurakunnalle
 • c) Metropoliitta Arsenin ja Metropoliitta Elian aloite hiippakuntarajojen tarkastuksesta
 • d) Kanttorien (Merras-Häyrynen, Matsi, Laukkanen) aloite avustuksen myöntämisestä kirkkolaulupäiviä
 • varten
 • 11. Lakityöryhmän esitykset
 • a) Lain muutoksista
 • b) Kirkkojärjestyksen muutoksista
 • 12. Kiinteistötyöryhmän raportti
 • 13. Taloustyöryhmän raportti
 • 14. Hallinnon uudistuksen ohjausryhmän väliraportit
 • a) Hallinnonuudistusraportti
 • b) Kirkon tavoite- ja toimintasuunnitelma
 • 15. Lakityöryhmän toimeksiannon jatkaminen
 • 16. Kolttasaamelaisten edustus kirkolliskokouksessa

Tiedoksi merkittävät asiat

 • 17. Vuoden 2018 kirkolliskokouksen päätökset ja jatkotoimet
 • 18. Keskusrahaston ja seurakuntien yhteiset tulos- ja taselaskelmat sekä Valamon luostarin ja Lintulan luostarin tilinpäätökset vuodelta 2018
 • 19. Yhdistelmälaskelma, joka käsittää kirkon keskusrahaston tilinpäätöksen, Skiitta Oy:n tilinpäätöksen sekä Konevitsan ja Petsamon luostarien tilinpäätökset vuodelta 2018
 • 20. Skiitta Oy:n talousarvio vuodelle 2020
 • 21. Tilintarkastusyhteisö PwC:n raportit seurakuntien verotuksesta
 • 22. Suomen ortodoksisen kirkon työvirekyselyn tulokset
 • 23. Suomen ortodoksisen kirkkomuseon säätiön esitys taloustilanteen tervehdyttämiseksi

Kirkollishallitus esittää, että asiat käsitellään valiokunnissa seuraavasti:

 • Hallintovaliokunta, asiat: 10a, 12, 14a
 • Lakivaliokunta, asiat: 9, 10c, 11a, 11b, 15, 16
 • Sivistysvaliokunta, asiat: 14b
 • Talousvaliokunta, asiat: 7, 8, 10b, 10d, 13

Kirkolliskokouksen jäsenet toimikaudella 2019–2023

 • Arkkipiispa Leo
 • Metropoliitta Arseni
 • Metropoliitta Elia
 • Mikael Sundkvist
 • Teo Merras
 • Heikki Huttunen
 • Markku Salminen
 • Timo Tynkkynen
 • Jonas Bergenstad
 • Arkkimandriitta Sergei
 • Aleksander Roszczenko
 • Mikko Sidoroff
 • Ioannis Lampropoulos
 • Marko Patronen
 • Varvara Merras-Häyrynen
 • Sofia Laukkanen
 • Juhani Matsi
 • Ritva Bly
 • Ulla Saarinen
 • Elina Palola
 • Nunna Elisabet
 • Risto Nordell
 • Tuovi Haikala
 • Dmytro Lang
 • Anna Kasdaglis
 • Jaana Tanhuanpää
 • Mari Mattila
 • Anna-Katriina Salmikangas
 • Esko Huovinen
 • Jarmo Ihalainen
 • Matti Tolvanen
 • Juha Riikonen
 • Lea Oravalahti-Pehkonen
 • Armas Hakkola
 • Hannele Meskus