Tutkimus katekumeenien tiedonhankinnasta

Ajankohtaista | 01.11.2019

Kyselyyn voivat vastata henkilöt, jotka osallistuvat tällä hetkellä tai ovat osallistuneet aiempina vuosina katekumeeniopetukseen / ortodoksiapiiriin tai vastaavaan. Kysely sulkeutuu 24.11.2019.

Kuvituskuvaa

Informaatiotutkimuksen maisteriopiskelija Eetu Karjalainen Oulun yliopistosta toteuttaa osana opintojaan kyselytutkimuksen, jossa hän kartoittaa ortodoksisen kirkon katekumeeniopetukseen osallistuneiden tiedonhankintaa ja ns. informaatiokäyttäytymistä: mistä ja minkälaisista lähteistä vastaajat hankkivat tietoa ortodoksisesta kirkosta sekä uskosta, ovatko he kohdanneet vaikeuksia etsiessään tietoa ortodoksisuudesta, vastaajien omat mielipiteet ja asenteet uskonnollisesta tiedonhankinnastaan, mielipiteitä katekumeeniopetuksesta ja niin edelleen.

Kyselyyn voivat vastata henkilöt, jotka osallistuvat tällä hetkellä tai ovat osallistuneet aiempina vuosina katekumeeniopetukseen (eli seurakunnasta riippuen katekumeenikurssille, Ortodoksisuus tutuksi -kurssille, ortodoksiakerhoon, ortodoksiapiiriin, ortodoksiailtaan tai muuhun vastaavaan).

Iän, sukupuolen ja kotiseurakunnan lisäksi kyselyyn vastanneista ei kerätä muita henkilötietoja, esimerkiksi nimeä. Kyselyyn siis vastataan nimettömästi ja vastauksia käsitellään myös anonyymisti.

Kyselyn tekijä esittelee kyselyn tuloksia ja niiden analyysia Tutkimusmenetelmät -kurssin loppuseminaarissa. Avoimien kysymysten (eli kysymysten, joihin voi vastata omin sanoin) vastauksista saatetaan poimia esimerkkivastauksia ja esitellä niitä seminaarissa, mutta tällöinkään vastausten kirjoittajien henkilöllisyys ei tule esille (ellei hän itse tuo sitä esille).

Kyselytutkimuksen tuloksista kerrotaan kirkon sivuilla joulukuussa. Tuloksia voi pyytää nähtäväkseen kyselyn tekijältä myös henkilökohtaisesti. Hänelle voi tarvittaessa esittää myös kyselyyn liittyviä lisäkysymyksiä (jos joku kysymyksistä tuntuu esimerkiksi epäselvältä). Yhteystiedot: eduardo.karjalainen@gmail.com.

Kysely koostuu viidestä osiosta sekä vapaaehtoisesta lisäosiosta. Tähdellä merkityt kysymykset ovat pakollisia.

Kysely sulkeutuu 24.11.2019.

Kyselyyn: https://forms.gle/2TyjXCDwyEX58ybT7