Pyhittäjä Johannes Valamolaisen reliikit nostettu haudasta

Ajankohtaista | 22.10.2019

Pyhäinjäännökset siirretään Valamon pääkirkkoon 8.11. toimitettavassa vigiliassa.

Pyhittäjän reliikit ja haudan avauksessa mukana ollut papisto

Itä-Suomen Aluehallintovirasto myönsi 4. lokakuuta Kuopion ja Karjalan hiippakunnan anomuksesta luvan avata pyhittäjä Johannes Valamolaisen haudan ja siirtää pyhäinjäännökset niille varattuun reliikkiarkkuun Valamon luostarin Kristuksen kirkastumisen kirkkoon. Myös Keski-Savon ympäristötoimi antoi luvan siirtoon.

Hautaustoimilain 24 §:n mukaan haudatun ruumiin tai tuhkan siirtolupa voidaan myöntää vain erityisen painavasta syystä.

Kuopion ja Karjalan hiippakunnan Aluehallintovirastolle toimittamassa hakemuksessa todettiin, että "pyhien reliikkien kunnioittaminen ortodoksisen uskonnon ja perinteen edellyttämällä tavalla on uskonnonvapauslain 1 §:n ja 7 §:n määrittelemää vapaata uskonnon harjoittamista” ja ”uskonnon tunnustamiseen ja harjoittamiseen kuuluvaa yksilöllistä, yhteisöllistä ja julkista toimintaa, joka pohjautuu uskontunnustukseen, pyhinä pidettyihin kirjoituksiin tai muihin yksilöityihin pyhinä pidettyihin vakiintuneisiin toiminnan perusteisiin”.

Aluehallintoviraston myönteisessä päätöksessä todettiin, että hakemuksessa mainitut tekijät – Konstantinopolin patriarkaatin Pyhän Synodin päätös pyhien joukkoon liittämisestä, vainajan sitoutuminen ortodoksiseen kirkkoon sekä ortodoksisen kirkon perinne pyhäksi julistetun henkilön maallisten jäännösten nostamisesta haudasta ja viemisestä kirkkoon kansan kunnioitettavaksi – täyttävät laissa mainitut erityisen painavat syyt. Lisäksi hakemuksessa kyettiin osoittamaan, että vainajan ruumiin koskemattomuus ja pysyvästi yhteen paikkaan sijoittaminen voidaan turvata siirron jälkeen.

Kyseessä on kirkolle tärkeä ennakkotapaus, sillä Aluehallintoviraston antama siirtolupa on Suomessa ensimmäinen, joka myönnettiin pyhien joukkoon liittämisen nojalla.

Valamon luostarin hautausmaalla sijaitseva pyhittäjä Johannes Valamolaisen hauta avattiin metropoliitta Arsenin siunauksella perjantaina 18. lokakuuta. Paikalla olivat metropoliitta Arsenin ja luostarin papiston lisäksi kanonisointityöryhmän jäsen, isä Marko Mäkinen, Valamon konservointilaitoksen pääkonservaattori Antti Narmala ja terveydensuojeluviranomaisen edustaja, terveystarkastaja Heli Impivaara.

– Pyhittäjän luut löytyivät erittäin hyväkuntoisina helposti siltä kohtaa, missä oli hänen hautamuistomerkkinsä. Lisäksi löytyi verrattain suurikokoinen, hopeinen munkin ns. paramantiaristi sekä munkin nahkavyön osia, kertoo Valamon luostarin igumeni, arkkimandriitta Sergei.

Pyhittäjän luut kuljetettiin Valamon konservointilaitoksen tiloihin, missä ne pestiin ortodoksisen kirkon perinteen mukaisesti valkoviinin ja veden sekoituksessa ja huuhdottiin ruusuveden ja veden sekoituksessa.

– Nyt luut saavat kuivua rauhassa erillisessä huoneessa konservointilaitoksen tiloissa. Kun ne ovat kuivuneet, ne asetetaan kesällä käyttöön siunattuun kaksiosaiseen reliikkiarkkuun, kertoo arkkimandriitta Sergei.

Ennen pyhäinjäännösten siirtoa kirkkoon reliikit kääritään puhtaisiin kankaisiin ja puetaan skeemamunkin asuun. Tämän jälkeen ne suljetaan lukittuun arkkuun, joka sijoitetaan vielä toiseen lukittuun arkkuun.

Reliikit siirretään luostarin pääkirkkoon juhlallisessa ristisaatossa perjantaina 8.11. kello 17.30. Välittömästi saaton jälkeen toimitetaan juhlavigilia.

Lauantaina 9.11. kello 10 (huomaa poikkeuksellisen myöhäinen aika) kirkossa alkaa juhlaliturgia, jonka päätteeksi pyhäinjäännösarkku asetetaan lopulliselle paikalleen kirkossa.

Kaikki ovat tervetulleita pyhäinjäännösten esiintuomisen juhlajumalanpalveluksiin.

Teksti: Maria Hattunen
Kuva: Kaj Appelberg. Kuvassa pyhittäjän pestyt reliikit ja haudan avaukseen osallistunut papisto.