Oppia aikuisille, oppia lapsille

Ajankohtaista | 02.10.2019

Teologinen aikakauskirja Ortodoksia ja ortodoksinen oppimisympäristö Ortoboxi.fi löytyvät nyt myös ort.fi -sivustolta.

Kirkon sivustolle on lisätty linkit teologisen aikakauskirja Ortodoksiaan ja lapsille suunnattuun Ortoboxi -oppimisympäristöön. Linkit löytyvät sivuston alalaidan linkkikokoelmasta.

Ortodoksiaa vuodesta 1933

Ortodoksia on ortodoksisen kirkon ajatteluun, opetukseen ja perinteeseen keskittyvä vertaisarvioitu aikakauskirja. Se ottaa vastaan kotimaisten ja kansainvälisten teologian, historian ja taiteitten alojen asiantuntijoiden artikkeleita, puheenvuoroja ajankohtaisista kysymyksistä, uusimman akateemisen tutkimuksen esittelyjä ja kirja-arvosteluja. 

Ortodoksia on ainoa akateemisesti profiloitunut ortodoksisen teologian julkaisu Suomessa. Se on myös yksi maamme vanhimmista teologisista aikakauskirjoista. Ensimmäinen Ortodoksia ilmestyi vuonna 1933.

Vuodesta 2016 alkaen Ortodoksia on ilmestynyt painettuna sekä avoimena rinnakkaisjulkaisuna verkossa. Vuodesta 2018 alkaen Ortodoksia on käyttänyt Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnusta. Ortodoksia on luokiteltu Julkaisufoorumin tasolle 1 (2018).

Lehden toimituskunnan muodostavat TT, FM Maria Takala-Roszczenko (pj), TT Pekka Metso, TM (väit.) Ari Koponen, TM Kaarlo Saarento ja PhD Grant White. Uusin numero (59) on ilmestynyt syyskuussa ja sen teemana on ortodoksisuus tutkimuskohteena.

8 vuotta vapaaehtoisvoimin: Ortoboxi.fi

Ortoboxi.fi on kahden uskonnonopettajan, Ulla Puhakan ja Kirsi Vuomajoen, harrastuspohjalta syksystä 2011 lähtien työstämä ortodoksinen oppimisympäristö. Sivut tarjoavat verkkomateriaalia, tehtäviä ja ajanvietettä ortodoksiseen uskonnonopetukseen. Aihepiirit mukailevat valtakunnallista opetussuunnitelmaa ja sivun materiaalia voi käyttää vapaasti opetukseen.

Sivustoa voi käyttää myös kotona annettavan ortodoksisen kasvatuksen tukena. Aineistoa löytyy kouluvuosien mukaan ensimmäisestä luokasta yhdeksänteen luokkaan asti. Sivustolta löytyy aineistoa myös ruotsiksi ja venäjäksi.