Verohallinto pahoittelee verotilityksissä ilmenneitä ongelmia

Ajankohtaista | 27.09.2019

Ennakonpidätysmenettelyn muutoksista johtuneva tilitysvaje vaikuttaa seurakuntien rahatilanteeseen tänä ja ensi vuonna.

Monet seurakunnat ovat ehtineet kuluvan vuoden aikana huolestua kirkollisverotilitysten määristä. Tilitykset ovat olleet huomattavasti edellisvuosia pienempiä.

Verohallinto on lähettänyt seurakunnille 9.9. päivätyn kirjeen, jossa selvennetään tilannetta.

Kirjeessä todetaan, että verohallinnolle on tänä vuonna kertynyt henkilöasiakkailta pidätettyjä ennakonpidätyksiä ennustettua vähemmän. Tämän vuoksi myös veronsaajille ennakonpidätyksistä tilitetyt määrät ovat jääneet ennusteita pienemmäksi. Ennakonpidätysten tilitysten vaje suhteessa ennusteisiin oli elokuun lopussa ennusteesta riippuen 600–700 miljoonaa euroa.

Verohallinnon selvitysten perusteella merkittävin syy ennakonpidätysten kertymiseen alkuvuonna ennustettua pienempänä näyttää liittyvän vuoden 2019 alussa voimaan tulleisiin ennakonpidätysmenettelyn muutoksiin. Verohallinto pahoittelee, että näiden muutosten vaikutusta ennakonpidätysten kertymiseen ei ole onnistuttu ennakoimaan verohallinnon suunnittelussa.

Asian selvittelyn yhteydessä verohallinnossa ei ole löydetty viitteitä siitä, että verovuodelta 2019 kertyvät henkilöasiakkaiden tuloverot ja niistä veronsaajille tilitettävät määrät tulisivat kokonaisuudessaan olemaan ennustettua pienemmät. Alkuvuoden odotettua pienempien ennakonpidätysten odotetaan palautuvan veronsaajien tilityksiin vuoden 2019 loppupuolen ja vuoden 2020 aikana.

Seurakuntia kehotetaan seuraamaan rahatilannettaan erityisen tarkasti loppuvuoden 2019 ja alkuvuoden 2020 aikana.