Yhteistyötä yli uskontorajojen

Ajankohtaista | 19.09.2019

Uskontojohtajien foorumissa kannatusta uskontoasioita käsittelevän valtiollisen neuvottelukunnan perustamiselle.

Uskontojohtajat yhteiskuvassa

Arkkipiispa Leo isännöi keskiviikkona 18.9. uskontojohtajien foorumin tapaamista Helsingin Liisankadulla. Tapaamiseen osallistuivat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispa Tapio Luoma, katolisen hiippakunnan asiainhoitaja, isä Marco Pasinato, Suomen juutalaisten seurakuntien keskusneuvoston puheenjohtaja Yaron Nadbornik, Suomen Islam-seurakunnan puheenjohtaja Gölten Bedretdin, Suomen Islamilainen Neuvosto ry:n puhemies Anas Hajjar ja Suomen Ekumeenisen Neuvoston pääsihteeri, pastori Mari-Anna Auvinen.

Foorumi syntyi New Yorkissa 9.11.2001 tehtyjen terrori-iskujen seurauksena, mutta sen tarina on varsin suomalainen. Iskujen vuoksi järjestettyyn rukoushetkeen oli kokoontunut joukko eri uskontokuntien johtajia. Yhtäkkiä paikalle saapui myös silloinen Tasavallan presidentti Tarja Halonen, joka saapui tilaisuuteen kesken sauvakävelylenkin. Hän otti heti puheeksi yhteisen neuvonpidon ja kutsui kristinuskoa, juutalaisuutta ja islamia edustavat uskontojohtajat presidentinlinnaan keskustelemaan kansainvälisestä terrorismista, sen juurista ja seurauksista. Presidentti kannusti osallistujia tapaamaan säännöllisesti ja näin syntyi nyt jo lähes 20 vuotta toiminut uskontojohtajien foorumi.

Foorumi on yhä luonteeltaan epävirallinen, mutta sen työskentelyyn ollaan varsin sitoutuneita. Tapaamisia on noin kahdesti vuodessa. Myös Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on edeltäjänsä tavoin osallistunut silloin tällöin foorumin kokouksiin.

Epävirallisuudestaan huolimatta foorumilla on Suomessa painoarvoa, sillä sen osallistujilla on kaikilla hyvin voimakas mandaatti edustaa omia yhteisöjään. Tämä tarjoaa foorumille myös mahdollisuuden toimia tarpeen vaatiessa hyvinkin ketterästi. Vuosien mittaan foorumi onkin antanut useita tiettyyn yhteiskunnalliseen tilanteeseen tai ilmiöön liittyviä yhteisiä julkilausumia. Esimerkiksi maaliskuussa 2019 foorumi antoi julkilausuman, jossa se tuomitsi jyrkästi uskonnon nimissä tehdyn väkivallan ja vihapuheen.

Kuluneet vuosikymmenet eivät ole tehneet foorumia tarpeettomaksi – päinvastoin. Tarve uskontojen väliselle vuoropuhelulle on vain lisääntynyt.

– Meillä ei ole tapaamisissa tiukkaa agendaa, vaan jokainen tuo keskusteluun omassa työssä ajankohtaisiksi koettuja teemoja. Useimmiten nämä koskevat suoraan tai epäsuorasti meitä kaikkia – niin tänäänkin, kun kävimme syvällistä, analyyttistä ja monipuolista keskustelua esimerkiksi uskontojen asemasta Euroopassa, kertoo arkkipiispa Leo.

Uskontojohtajien foorumin ohella Suomessa käydään uskontojen välistä dialogia myös vuonna 2011 perustetun USKOT-foorumin puitteissa. Yhteistyöjärjestö edustaa kolmea uskontokuntaa: kristinuskoa, islamia ja juutalaisuutta. Sen päämääränä on vaalia yhteiskuntarauhaa ja uskonnonvapautta edistämällä uskontojen välistä vuoropuhelua ja keskinäistä kunnioitusta. Foorumi tekee mm. yhteistyötä viranomaisten kanssa ja toimii asiantuntijana uskontoihin liittyvissä asioissa.

Olemassa olevista foorumeista huolimatta eri uskontojen näkökulmat eivät kuitenkaan tule aina huomioiduiksi esimerkiksi lainsäädännössä.

Viime keväänä nousikin esiin ajatus valtion ja uskontokuntien välisestä laajasta lakisääteisestä neuvottelukunnasta. Asiasta teki aloitteen opetus- ja kulttuuriministeriölle useampaa kirkkoa edustava delegaatio.

Aloite ei päässyt mukaan hallitusohjelmaan, mutta opetus- ja kulttuuriministeriö suhtautui aloitteeseen heti tuoreeltaan myönteisesti. Uskontojohtajien foorumissa toivotaankin, että kulttuuriministerin tontille kuuluvan asian käsittely etenee, vaikka hallitus ei ottanutkaan asiaa agendalleen.

– Neuvottelukunnan roolina olisi toimia siltana valtionhallinnon ja uskonnollisten yhteisöjen välllä. Se voisi olla oikea toimielin antamaan lausuntoja esimerkiksi uskonnonopetuksesta ja sen toteutumisesta. Neuvottelukunnan asiantuntemus auttaisi myös viranomaisia ymmärtämään paremmin sitä, miten uskonnot liittyvät esimerkiksi valmisteilla oleviin lakeihin. Samalla se voisi kasvattaa pirstoutuneen uskontokentän luottamusta valtionhallintoon, toteaa Suomen juutalaisten seurakuntien keskusneuvoston puheenjohtaja Yaron Nadbornik.

Esimerkiksi uskonnonvapauteen tai uskonnonopetukseen liittyvien kysymysten ohella uskontojohtajien foorumissa on viime vuosina puhuttu paljon turvattomuuden tunteen lisääntymisestä ja eri uskontokuntiin kohdistetusta vihapuheesta.

– Kansalaisen oikeusturvan näkökulmasta on ongelmallista, että esimerkiksi kiihottamista kansanryhmää vastaan ei tunnisteta selkeästi ja esimerkiksi prosessi tiettyä uskonnollista yhteisöä vastaan suunnatusta vihakirjoittelusta lainvoimaiseen tuomioon kestää noin viisi vuotta. Tämä ongelma on tunnistettu myös viranomaistaholla ja uskon, että uskontoasioiden neuvottelukunta voisi osaltaan auttaa tällaisten ongelmien ratkaisemisessa, toteaa Nadbornik.

Toistaiseksi monet tulevaisuudessa mahdollisesti perustettavan neuvottelukunnan käsittelyyn päätyvistä asioista käsitellään nimenomaan uskontojohtajien foorumissa.

– Meitä yhdistää halu toimia systemaattisesti yhteiskuntarauhan ja kaikkien eri uskontokuntien puolesta, summaa Suomen Islamilainen Neuvosto ry:n puhemies Anas Hajjar.

Teksti ja kuva: Maria Hattunen