Sotilaspapit koolla Kainuussa

Ajankohtaista | 30.08.2019

Ortodoksinen sotilaspapisto kokoontui nyt tiettävästi ensi kertaa tässä laajuudessa harjoittelemaan poikkeusolojen toimintaa.

Yhteiskuva harjoitukseen osallistuneista

Kainuun prikaati järjesti kuluvalla viikolla valtakunnallisen ortodoksisten ja luterilaisten sotilaspappien yhteisen kertausharjoituksen. Harjoituksessa perehdyttiin poikkeusolojen kirkollisen työn tehtäviin sekä toimintamalleihin.

Kyseessä on tiettävästi ensimmäinen kerta kun ortodoksinen sotilaspapisto on kokoontunut tässä laajuudessa harjoittelemaan poikkeusolojen toimintaa. 

Sotilaspapiston tehtävät poikkeusoloissa liittyvät muun muassa toimintakyvyn ylläpitämiseen sekä kaatuneiden huollon järjestelyihin. Erityisen vilkasta keskustelua käytiin eettisen toimintakyvyn ylläpitämiseen liittyvissä kysymyksissä. 

Papisto pääsi tekemään kirkollista työtä myös käytännössä. Harjoituksen aikana jalkauduttiin joukkojen pariin toimittamaan kenttähartauksia. Myös liturgia Kajaanin Kristuksen kirkastumisen kirkossa kuului ohjelmaan. 

Harjoitus järjestettiin yhdessä luterilaisen papiston kanssa. Poikkeusolojen toiminnassa on välttämätöntä pystyä toimimaan yhteistyössä laajemman joukon osana. Harjoituksen osallistujat kokivat hedelmälliseksi yhteisen keskustelun sekä ajatusten jakamisen puolin ja toisin.

Teksti: Mikko Sidoroff
Kuva: Puolustusvoimat / Kainuun prikaati