Helsingin hiippakunnan seurakuntajako uudistuu 1.1.2020

Ajankohtaista | 27.08.2019

Muiden hiippakuntien seurakuntajaossa ei tapahdu muutoksia ennen vuotta 2021.

Kolme ikonia

Vuoden 2017 kirkolliskokous päätti, että seurakuntarajat ja -rakenteet arvioidaan ja muutetaan tarvittaessa koko kirkon tasolla vuoteen 2020 mennessä.

Tästä käynnistyi uudistushanke, jonka tavoitteena on ohjata seurakuntien resurssit – sekä käytettävissä olevat varat että henkilöstön työaika – entistä paremmin kirkon ydintoimintaan: jumalanpalveluselämään, opetukseen ja diakoniaan.

Kirkolliskokouksen asettama aikataulu osoittautui kuitenkin monin paikoin liian kireäksi. Sekä Kuopion ja Karjalan että Oulun hiippakunnan seurakunnissa neuvottelut ovat edelleen kesken. Näissä hiippakunnissa uudistus pyritään saattamaan valmiiksi niin, että uusi seurakuntajako on voimassa 1.1.2021 alkaen.

Helsingin hiippakunnassa uudistus toteutuu kuitenkin tavoiteaikataulussa. Viimeiset seurakuntien väliset yhdistymisiä koskevat sopimukset saatiin aikaan maanantaina 26. elokuuta.

Helsingin hiippakunta 1.1.2020 alkaen

Helsingin hiippakuntaan kuuluu vuoden 2020 alusta kolme seurakuntaa: Kaakkois-Suomen ortodoksinen seurakunta, Helsingin ortodoksinen seurakunta ja Turun ortodoksinen seurakunta.

Kaakkois-Suomen seurakuntaan kuuluvat nykyiset Lappeenrannan, Kotkan ja Haminan seurakunnat.

Helsingin seurakunta laajenee kattamaan myös nykyiset Hämeenlinnan ja Lahden seurakunnat.

Turun seurakunnan aluerajoissa ei tapahdu muutoksia.

Tampereen seurakunta siirtyy kirkolliskokouksen päätöksellä 1.1.2020 osaksi Oulun hiippakuntaa.

Kuopion ja Karjalan hiippakunnassa neuvottelut jatkuvat

Kuopion ja Karjalan hiippakunnassa on avoinna vielä monia uudistukseen liittyviä kysymyksiä. Tavoitteena on, että hiippakunnassa toimii vuoden 2021 alusta enintään neljä seurakuntaa. Myös kolmen seurakunnan malli on edelleen mukana keskusteluissa.

Joensuun ja Ilomantsin seurakuntien kohdalla prosessi on edennyt hyvin. Seurakuntien valtuustojen puheenjohtajat, neuvostojen edustajat ja kirkkoherrat ovat käyneet elokuussa keskinäisiä neuvotteluja yhdistymisen käytännön toteutukseen liittyvistä kysymyksistä metropoliitta Arsenin johdolla. Keskustelut jatkuvat ja edellytykset liitoksen toteutumiselle ovat hyvät.

Yhtä hyvin ovat neuvottelut edenneet myös Taipaleen ja Nurmeksen seurakunnissa, joissa tulevaa liitosta valmistellaan samaan tapaan. Valtuustojen puheenjohtajat, neuvostojen edustajat ja Taipaleen seurakunnan kirkkoherra kokoontuivat elokuussa metropoliitta Arsenin johdolla keskustelemaan liitoksen askelmerkeistä: esimerkiksi toiminta-aluejaosta, työpareista ja muista käytännön kysymyksistä.

Jyväskylän ja Saimaan seurakuntien edustajat kokoontuivat vastaaviin neuvotteluihin heinäkuussa metropoliitta Arsenin johdolla. Näiden seurakuntien osalta kirkollishallitus asetti 9.4. pidetyssä istunnossa tavoitteeksi, että ne yhdistetään vuoden 2021 alussa ja liitetään viimeistään vuonna 2025 osaksi Kuopion seurakuntaa. Heinäkuisessa neuvottelussa seurakunnat katsoivat, että niiden olisi parasta liittyä Kuopion seurakuntaan jo vuoden 2021 alussa. Myös metropoliitta Arseni kannattaa tätä mallia, joka tarkoittaisi, että hiippakunta koostuisi jatkossa kolmesta seurakunnasta. Neuvottelut jatkuvat syyskuussa.

Kuopion, Iisalmen ja Rautalammin seurakunnat ovat käyneet alustavia keskusteluja. Metropoliitta Arseni on kehottanut seurakuntien neuvostoja tekemään valtuustoille esityksen yhdistymisneuvottelujen aloittamisesta.

Kuopion ja Karjalan hiippakunnan tulevaisuuteen liittyy myös metropoliitta Arsenin ja metropoliitta Elian yhteinen kirkolliskokousaloite, jossa he esittävät yksittäisten Iisalmen seurakunnan alueen kuntien siirtämistä osaksi Oulun ortodoksista seurakuntaa. Kirkollishallitus käsittelee aloitetta tiistaina 27.8.2019.

Oulun hiippakunnassa tähdätään kahden seurakunnan malliin

Oulun hiippakunnan uudistuminen alkaa hiippakunnan alueen laajentumisella vuoden 2020 alusta. Tampereen seurakunta siirtyy 1.1. alkaen osaksi Oulun hiippakuntaa, mutta jatkaa toimintaansa itsenäisenä seurakuntana. Yhdistymisneuvottelut Vaasan kanssa on kuitenkin jo aloitettu ja molemmilla seurakunnilla on valmius muodostaa vuoden 2021 alusta hiippakunnan eteläinen seurakunta.

Nykyiset Oulun, Lapin ja Kajaanin seurakunnat käsittävän pohjoisen seurakunnan osalta ensimmäiset neuvottelut pidetään syyskuun puolivälissä. Neuvotteluihin osallistuvat kaikkien seurakunnanvaltuustojen puheenjohtajat, neuvostojen varapuheenjohtajat, kirkkoherrat ja metropoliitta Elia. Mahdollisuuksien mukaan neuvotteluun osallistuu myös kirkollishallituksen hallinnonuudistushankkeelle nimeämä selvitysmies Hannu Palsola.