Kyllikki Suvanto tuonilmaisiin

Ajankohtaista | 07.08.2019

Joensuussa Pyhän Nikolaoksen kirkossa toimitetaan panihida 7.8. kello 17.

Kyllikki Suvanto

Kyllikki Suvanto nukkui pois Joensuussa 6.8.2019. Hän oli syntynyt Joensuussa 13.4.1940 Otto ja Anna Palviaisen vanhimpana tyttärenä. Työuransa hän aloitti Joensuun ortodoksisen seurakunnan kanslistina. Vuonna 1965 hän siirtyi Kuopioon Ortodoksisten nuorten liitto ONL ry:n opintosihteeriksi, missä tehtävässä hän toimi vuoteen 1978 saakka. Siinä tehtävässä hän teki toimistotyötä, mutta erityisesti laati opintomateriaalia.

Ikonit olivat lähellä hänen sydäntään. Kuopiossa asuessaan hänellä oli tilaisuus saada oppia Petros Sasakilta. Hän sekä maalasi ikoneita että opetti maalausta monissa ikonipiireissä, myös kaukana kotipaikkakunnastaan.

Perheen vakiinnuttua asumaan Joensuuhun Kyllikki hoiti myös kanslistin sijaisuuksia kaikissa Pohjois-Karjalan ortodoksisissa seurakunnissa. Näiden tehtävien lisäksi hänet tunnettiin itseoppineena pitokokkina.

Iän karttuessa käden ja silmän tarkkuus heikkenivät, joten Kyllikki siirtyi ikoneista nukkeihin. Erityisesti häntä kiinnostivat perinnenukkeihin liittyvät tarinat. Kiinnostuksen myötä syntyi yhdessä työryhmän kanssa laadittu kirja ”Nuken henki”, joka omistettiin vuonna 2016 kuolleen pojan muistolle.

Kyllikki Suvannolle myönnettiin ONL:n kultainen ansiomerkki ja Pyhän Karitsan ritarikunnan ritarimerkki. Häntä jäivät kaipaamaan puoliso, lapset, lastenlapset, sisarukset ja ystävät.

Hänen muistokseen toimitettiin panihida Joensuun Pyhän Nikolaoksen kirkossa 7.8. kello 17.

Kyllikkiä voi adressien sijasta muistaa lahjoituksella lähimmäispalvelukeskus Iljalalle, tili FI89 5072 0520 0159 77. Viestikenttään merkintä ”Kyllikin muisto”.

”Lähde pois, valoon, joen rantaan rauhallisen virran kulkua katsellen”. (Kyllikin mietelmä)

Ollos iäti muistettu!