Muutos kirkollishallituksen pöytäkirjojen julkaisukäytäntöön

Ajankohtaista | 15.06.2019

Kirkollishallituksen tarkastetut pöytäkirjat julkaistaan 15.6.2019 lähtien kirkon sivuilla.

Kirkollishallituksen istunnoista on tähän asti tehty heti istunnon päätyttyä uutinen, johon on kerätty istunnon keskeisimmät päätökset. Tarkoituksena on ollut palvella kirkon jäsenistöä saattamalla pöytäkirjaan kirjatut päätökset mahdollisimman tiiviiseen ja helposti luettavaan muotoon.

Seurakunnat ovat kuitenkin toivoneet, että kirkollishallituksen pöytäkirjat löytyisivät kokonaisuudessaan kirkon sivuilta. Tämä toisi selkeyttä mm. siihen, mistä päivästä valitusaika alkaa. Tähän asti valitusajan on katsottu lähtevän juoksemaan toimituskirjojen lähetyspäivästä.

Nyt käytäntöä on muutettu seurakuntien toiveesta. 14.6.2019 pidetystä kirkollishallituksen istunnosta lähtien toimitaan niin, että kirkon sivuille lisätään myös pöytäkirjat.

Hallinnon assistentti lähettää pöytäkirjan kokouksen jälkeen pöytäkirjantarkastajille hyväksyttäväksi ja tarkastajat kuittaavat pöytäkirjan sähköpostilla. Pöytäkirjoihin lisätään maininta viimeiselle sivulle, milloin se on tarkastettu ja päivämäärä, jolloin pöytäkirja on julkaistu kirkon nettisivuilla. Edellä mainitusta päivästä lähdetään laskemaan valitusaikaa.

Pöytäkirjat löytyvät jatkossa kirkon sivuilta kohdasta hallinto ja päätöksenteko / kirkollishallitus: https://ort.fi/hallinto-ja-paatoksenteko/kirkollishallitus

Kirkon etusivulle tuotetaan lisäksi entiseen tapaan ajankohtaisuutinen, johon kootaan istunnon keskeiset päätökset.