Uusien kirkolliskokousedustajien toimikausi on alkanut

Ajankohtaista | 03.06.2019

Aloitteet syksyn kirkolliskokoukselle on toimitettava kirkollishallitukseen 30.6. mennessä.

Maaliskuussa järjestetyissä kirkolliskokousedustajavaaleissa valittiin uudet papiston, kanttoreiden ja maallikoiden edustajat kirkolliskokoukseen toimikaudelle 1.6.2019–31.5.2023.

Uusille edustajille on lähetetty 27.5. kutsu kirkolliskokoukseen, joka järjestetään Valamon luostarissa 25.–28.11.2019.

Edustajien työskentely alkaa kuitenkin jo 14.–15.6. Helsingissä järjestettävällä kirkolliskokousseminaarilla, jossa edustajat tutustuvat mm. meneillään olevan hallinnonuudistusprosessin etenemiseen ja siihen liittyvien työryhmien työskentelyyn.

Asia voi tulla kirkolliskokouksessa vireille joko kirkollishallituksen esityksellä tai piispan, kirkolliskokouksen jäsenen, seurakunnan tai luostarin aloitteella.

Syksyn kirkolliskokoukselle tehtävien aloitteiden on oltava perillä kirkollishallituksessa joko postitse tai sähköpostitse viimeistään 30.6.2019.