Yhteyttä Äitikirkkoon vahvistetaan

Ajankohtaista | 22.05.2019

Patriarkaatti on valmis auttamaan Suomen ortodoksisen kirkon tulevaisuuden rakentamisessa.

Patriarkaatissa 21.5.2019

Arkkipiispan kanslia vierailee parhaillaan Istanbulissa, Konstantinopolin ekumeenisessa patriarkaatissa. Arkkipiispa Leo seurueineen tapasi patriarkka Bartolomeoksen 21. toukokuuta. Patriarkka ja seurue olivat läsnä Konstantinoksen ja Helenan kirkossa Ipsomaton seurakunnassa. Juhlaliturgian jälkeen siirryttiin Baluklin luostariin, jossa toimitettiin litania patriarkkojen haudalla.

Yhteisen lounaan jälkeen arkkipiispa ja seurue keskustelivat patriarkan kanssa Suomen ortodoksisen kirkon tulevaisuuden näkymistä sekä suunnitelmista. Keskustelussa sivuttiin patriarkaatin lähetystön (eksarkaatti) huhtikuisen vierailun tuloksia.

Eksarkaatin havaintojen mukaan kirkkomme hallinnollinen rakenne vaatii tiukempaa yhteyttä kanoniseen lainsäädäntöön. Keskustelussa todettiin, että Suomeen on mahdollista muodostaa kirkollinen rakenne, joka ottaa huomioon suomalaisen lainsäädännön, yhteiskunnan vaatimukset ja kirkon kanonisen perinteen.

Keskustelussa kirkastettiin yhteistä näkyä hallinnon kehittämisestä sekä siihen liittyvästä terminologiasta. Hallinnon kehittämistä jatketaankin tästä eteenpäin tiiviissä yhteistyössä patriarkaatin kanssa. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi kanonisen oikeuden elementtien lisäämistä kirkkojärjestykseen. Hallinnonuudistus seurakuntarakenteen muutoksineen etenee sovitussa aikataulussa.

Suurimpana periaatteellisena asiana esille tuli ajatus oman kirkollisen ali- ja ylioikeuden palauttamisesta kirkkoon. Näistä luovuttiin kirkon ja valtion yhteisellä päätöksellä vuonna 2007 voimaan tulleen lainsäädännön myötä.

Tapaamisessa patriarkka myös esitti harkittavaksi, että apulaispiispan paikka täytetään nyt kun se on tullut avoimeksi piispa Arsenin siirryttyä Kuopion ja Karjalan metropoliitan tehtäviin. Apulaispiispan paikan täyttämisen etuna nähdään piispainkokouksen aseman vahvistuminen. Apulaispiispa voi myös merkittävästi tukea piispainkokouksen työskentelyä. Kirkollishallitus käsittelee apulaispiispa-asiaa viimeistään lokakuun istunnossa.

Tapaamisen lopuksi arkkipiispa toi esille piispainkokouksen esityksen Johannes Ilomantsilaisen nimen muuttamisesta Johannes Sonkajanrantalaiseksi. Nimi korjataan patriarkaatissa piispainkokouksen päätöksen mukaiseksi.

Patriarkka korosti, että Suomen kirkon asiat ovat yhteisiä. Kirkollamme on jatkossakin patriarkaatin tuki ja Äitikirkko haluaa kaikessa auttaa selkeyttämään Suomen kirkon näkyä ja tehtävää. Käytännössä tämä näkyy seuraavaksi niin, että patriarkka lähettää Suomeen uuden eksarkaatin lähitulevaisuudessa.

Arkkipiispan keskustelut patriarkan kanssa jatkuvat elokuussa kun arkkipiispa vierailee seuraavan kerran Konstantinopolissa.

Teksti: Sirpa Koriala ja Maria Hattunen
Kuva: Andreas Salminen