Uusi lausuntopyyntö osalle seurakunnista

Ajankohtaista | 16.05.2019

Lausuntopyyntö koskee vain niitä seurakuntia, joiden osalta kirkollishallitus muutti 9.4. esitystään seurakuntarajoista.

Kirkollishallitus muutti 9.4.2019 pitämässään kokouksessa osittain aiempaa esitystään uudesta seurakuntajaosta (kts. https://ort.fi/kirkollishallituksen-paatokset/942019).

Kaikki seurakunnat ovat kertaalleen antaneet lausunnon seurakuntakartan uudistuksesta. Nyt esityksen muututtua kirkollishallitus pyytää vielä uuden lausunnon niiltä seurakunnilta, joita muutos koskee. Uusi lausunto pyydetään Helsingin, Lahden, Hämeenlinnan, Kuopion, Iisalmen, Rautalammin, JyväskylänSaimaan, Taipaleen, Nurmeksen, Joensuun ja Ilomantsin seurakunnilta.

Lausuntopyynnössä seurakunnanvaltuustoja pyydetään lausumaan esitetystä seurakuntauudistuksesta omalta osaltaan. Seurakuntia kehotetaan lausunnon laatimiseksi ja perustelemiseksi käymään keskustelua muiden esitettyyn uuteen seurakuntaan kuuluvien nykyisten seurakuntien kanssa ainakin siitä, mitä esitetty muutos tarkoittaa ja miten se olisi toteutettavissa kyseisten seurakuntien osalta.

Kirkollishallitus pyytää  lausunnot 30.6.2019 mennessä ja  valmistelee ne kirkollishallituksen 27.8.2019 pidettävään kokoukseen, jossa päätös uusista seurakunnista tehdään. Valamossa 25.–27.11. 2019 järjestettävä kirkolliskokous päättää tarvittavista säädösmuutoksista. Muutos astuisi voimaan 1.1.2021.

Tavoitteena on, että seurakuntien väliset yhdistymissopimukset voitaisiin tehdä vuoden 2019 loppuun mennessä.