Pastori Teemu Toivonen käytännöllisen teologian yliopisto-opettajaksi

Ajankohtaista | 14.05.2019

Isä Teemu jää työvapaalle Helsingin seurakunnan monikulttuurisen työn papin tehtävästä 5.8.2019 alkaen.

Isä Teemu Toivonen

Itä-Suomen yliopiston ortodoksisen teologian koulutusohjelman käytännöllisen teologian lehtori rovasti Jarmo Hakkarainen siirtyy eläkkeelle 1.8.2019 alkaen. Hänen työtään Joensuun kampuksella jatkaa määräaikaiseen yliopisto-opettajan tehtävään valittu pastori Teemu Toivonen. Arkkipiispa Leo on myöntänyt isä Teemulle työvapaan Helsingin ortodoksisesta seurakunnasta 5.8.2019–31.7.2020 väliselle ajalle.

Isä Teemu on valmistunut teologian maisteriksi Joensuusta vuonna 2005. Hän on palvellut pappina Helsingin seurakunnassa joulukuun 2005 alusta lähtien – ensin nuorisopappina ja vuoden 2016 alusta alkaen monikulttuurisen työn pappina. Luottamustehtävistä keskeisimmät liittyvät Ortodoksisten nuorten liitto ONL ry:n toimintaan. Isä Teemu valittiin liiton johtokuntaan ensi kertaa vuonna 1996. ONL ry:n puheenjohtajana hän toimi vuodet 2007–2016.

– Odotan opetustyötä sekä innostuneella että kauhistuneella jännityksellä. Varsinkin käytännöllisen teologian on mielestäni oltava vahvasti kiinni siinä hetkessä, jossa kirkko elää. Se on se osa-alue teologisesta tutkinnosta, joka antaa valmiudet tuoda ortodoksisen teologian syvyyden ja laajuuden ihmisten elämään. Siinä riittääkin haastetta. Toivon, että tästä minulle avautuneesta mahdollisuudesta perehtyä käytännön työhön välillä hiukan teoreettisemmalla tasolla on hyötyä muillekin, toteaa isä Teemu.