Syksyn valtuustovaalien aikataulu vahvistettu

Ajankohtaista | 02.05.2019

Marraskuussa 2019 järjestettävissä seurakunnanvaltuustovaaleissa valitaan valtuutetut vaalialueittain nykyisten seurakuntarajojen mukaisesti.

Seurakunnille on toimitettu seuraavat ohjeet seurakunnanvaltuuston vaalin toimittamisesta:

Toimenpiteet aikajärjestyksessä

Kevät 2019

Seurakunnanvaltuusto päättää vaalin ajankohdan ja vaalialueet sekä valittavien ehdokkaiden määrän. Vaali on aloitettava 3.11. ja päätettävä viimeistään 17.11.2019.

Ilmoitus päätöksestä lehteen kevään aikana.

Syksy 2019

Päätös vaalista
Päätös vaalista on laitettava nähtäville seurakunnan ilmoitustaululle viimeistään 90 päivää ennen vaalia eli 5.8.2019.

Äänioikeutettujen luettelo
Seurakunnanneuvosto kannattaa kutsua koolle viikolle 37, jotta äänioikeutettujen luettelo ehtii perille ennen neuvoston kokousta.

Seurakunnanneuvosto laatii äänioikeutettujen luettelon 31.8.2019 tilanteen mukaan keskusrekisterin lähettämän jäsenluettelon pohjalta ja äänioikeus on kaikilla 16 vuotta täyttäneillä jäsenillä. Luettelo ajetaan keskusrekisterissä 2.9.2019 ja lähetetään seurakuntaan kirjattuna pikakirjeenä.

Edellä mainitun aineiston perusteella seurakunnanneuvosto laatii äänioikeutettujen luettelon viimeistään 15.9.2019.

Nähtävillä pito
Äänioikeutettujen luettelo nähtäville 16.9.2019-22.09.2019 seitsemän päivän ajaksi eli kuulutus on julkaistava viimeistään 9.9.2019 ja lehdessä 11.9.2019.

Vaalilautakunta päättää kuulutuksen nähtävillä pitoajan sekä sen mukaisesti kuulutuksen nähtäville panoajan.

  • Kuulutus 7 päivää ennen nähtävillä pitoajan alkua seurakunnan ilmoitustaululle.
  • Kuulutus lehdessä 5 päivää ennen nähtävillä pitoajan alkua.
  • Kuulutus luetaan kirkossa 7 päivää ennen nähtävillä pitoajan alkua.

Vaatimus äänioikeutettujen luettelon korjaamisesta on jätettävä kirjallisesti kirkkoherranvirastoon viimeistään nähtävillä pitoajan päättymisen jälkeen toisena arkipäivänä 24.09.2019.

Ehdokasasettelu
Ehdokasasettelua koskevat asiakirjat on toimitettava kirkkoherranvirastoon 45 päivää ennen vaalitoimituksen alkua 19.9.2019.

Vaalilautakunta laatii ehdokasluettelon ja tarkistaa sekä vahvistaa äänioikeutettujen luettelon aikaisintaan 25.09.2019. Tästä päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus, joten päätökseen on liitettävä oikaisuvaatimusohjeet. Sen jälkeen luetteloon ei saa tehdä muutoksia.

Vaalilautakunta päättää vaalin tuloksen julkaisemisajankohdan.

Ehdokasluettelo, ilmoitus äänestyspaikoista, -ajoista, vaalitavasta ja siitä milloin vaalin tulos julkaistaan, on asetettava nähtäväksi 30 päivää ennen vaalitoimituksen alkamista 4.10.2019.

Ilmoitus lehteen lokakuussa 2019.

Lisätietoja valtuustovaalista antaa palvelukeskuksen lakimies Jari Rantala,
p. 040 031 6910, sähköposti: jari.rantala@ort.fi