Apurahoja teologisiin opintoihin

Ajankohtaista | 15.04.2019

Kirkon keskusrahastosta jaetaan 20 000 euroa, Johannes Mureen rahastosta 4 600 euroa.

Kirkollishallitus on varannut talousarviossaan 2019 teologisiin jatko-opintoihin annettaviin avustuksiin 20 000 euroa. Kirkollishallituksen päätöksen (22.11.2015) mukaisesti avustuksilla tuetaan viimevaiheessa olevia väitöstutkimuksia niiden loppuun saattamiseksi. Mikäli loppuvaiheen väitöstutkimuksen tekijöitä ei ole, keskusrahaston apurahasta (20 000 euroa) voidaan jakaa 10 000 euroa teologisiin tutkimuksiin (vähintään pro gradu taso, KH:n päätös 12.9.2018).

Johannes Mureen rahastosta jaetaan 4 600 euroa. Rahaston tarkoituksena on tukea kirkon toimeen opiskelevia lahjakkaita opiskelijoita (2§, säännöt 9.8.1993). Lisäksi rahaston varoista voidaan myöntää avustuksia myös Suomen Asutusmuseon toimintaan ja asutustoimintaa koskevaan tutkimukseen (kirkollishallituksen sääntöihin tekemä lisäys 24.11.2014) 

Keskusrahaston ja Johannes Mureen rahaston apurahoja haetaan sähköisellä lomakkeella 31.5.2019 mennessä: https://fi.surveymonkey.com/r/haku2019

Hakemukseen tulee sisältyä yksilöity tutkimussuunnitelma ja – aikataulu sekä suunnitelma apurahan käytöstä ja apurahakauden tavoitteista. Hakemuksesta tulee ilmetä myös jatkotutkintoa varten jo suoritetut opinnot, aiemmat apurahat viiden viimeisen vuoden ajalta sekä jatko-opintoihin päätoimisesti käytetty aika myös viiden viimeisen vuoden ajalta. Lisäksi hakemukseen tulee liittää aineen professorin tai työnohjaajan lausunto. Mahdolliset liitteet pyydetään lähettämään kirkollishallituksen sähköpostiin (kirkollishallitus@ort.fi).

Apurahan saajien tulee sitoutua päätoimiseen tutkimustyöhön ja liittää raporttiinsa työnohjaajan lausunto opintojen ja tutkimusten edistymisestä apurahakauden lopussa. Mikäli kirkollishallitus ei saa selvitystä opintojen etenemisestä määräaikana, se voi johtaa apurahan takaisin perintään.

Kirkollishallitus tekee päätökset apurahojen myöntämisestä kesäkuun istunnossa 14.6.2019.

Lisätiedot: Sirpa Okulov (sirpa.okulov@ort.fi).