Uusi seurakuntarakenne alkaa hahmottua

Ajankohtaista | 09.04.2019

Kirkollishallitus päätti 9.4., että uudet seurakunnat aloittavat toimintansa viimeistään 1.1.2021.

Vuoden 2017 kirkolliskokous teki päätöksen seurakuntarajojen ja -rakenteiden arvioinnista ja tarvittaessa muutoksesta koko kirkon tasolla vuoteen 2020 mennessä. Ensisijaisena tavoitteena on suunnata toiminta, resurssit ja huomio kirkon hengelliseen perustyöhön. Lisäksi uudella seurakuntarakenteella pyritään siihen, että seurakunnat ovat toiminnallisesti ja kulttuurisesti tarkoituksenmukaisia kokonaisuuksia ja taloudellisesti omavaraisia.

Uusien seurakuntien perustaminen, seurakuntien lakkauttaminen ja seurakuntarajojen muuttaminen kuuluvat kirkollishallituksen toimivaltaan. Kirkollishallitus teki 29.11.2018 hiippakuntien piispojen esityksestä ehdotuksen uudeksi seurakuntarakenteeksi ja lähetti sen lausuntokierrokselle seurakuntiin että luostareihin.

Kaikki seurakunnat antoivat lausuntonsa määräaikaan (1.3.2019) mennessä. Hiippakuntien piispat tekivät niiden pohjalta tarkistetun esityksen uudesta seurakuntarakenteesta kirkollishallituksen 9.4. pidettyyn istuntoon.

Hiippakuntien rajat säilyvät muuten entisellään, mutta Tampereen seurakunta liitetään vuoden 2018 kirkolliskokouksen päätöksellä 1.1.2020 alkaen Oulun hiippakuntaan.

Kirkollishallituksen tavoiteaikataulu on koettu seurakunnissa liian kireäksi. Työrauhan ja hyvän lopputuloksen varmistamiseksi kirkollishallitus otti seurakuntarakenteen uudistukseen vuoden aikalisän. Uudet seurakunnat aloittavat toimintansa 1.1.2021. Seurakunnilla on kuitenkin mahdollisuus aloittaa yhdistymisneuvottelut nopeammallakin aikataululla.

Helsingin hiippakunta

Marraskuussa tehdyssä esityksessä kirkollishallitus esitti, että hiippakuntaan perustetaan kolme seurakuntaa. Helsingin seurakunta olisi jäänyt entiselleen. Itäiseen seurakuntaan olisivat kuuluneet Lappeenrannan, Kotkan ja Haminan seurakunnat ja läntiseen puolestaan Turun, Hämeenlinnan ja Lahden seurakunnat.

9.4. pidetyssä kirkollishallituksen istunnossa itäisen seurakunnan osalta aiempi esitys säilyi ennallaan: siihen kuuluvat Lappeenranta, Kotka ja Hamina. Lappeenranta ja Kotka suhtautuvat hankkeeseen myönteisesti, mutta Hamina on kielteisellä kannalla. Hamina ei kuitenkaan arvioiden mukaan kykene selviytymään tulevaisuutena yksin, joten valmistelua jatketaan aiemman esityksen pohjalta.

Helsingin seurakuntaan liitetään nykyiset Lahden ja Hämeenlinnan seurakunnat. Lahden seurakunta onkin jo ehdottanut vapaaehtoista liittymistä Helsingin seurakuntaan. Hämeenlinnan seurakunta  on esittänyt liittymistä vuoden vaihteesta alkaen Oulun hiippakuntaan kuuluvaan Tampereen seurakuntaan.  Hiippakuntarajojen muuttaminen ei kuitenkaan kuulu kirkollishallituksen toimivaltaan. Niistä päätti vuoden 2018 kirkolliskokous, eikä seurakuntarakenteen uudistusta nähdä tarkoituksenmukaiseksi toteuttaa hiippakuntarajojen yli. Koska Hämeenlinnan seurakunta ei täytä yksin seurakuntauudistuksen taloudellisia ja toiminnallisia tavoitteita, niin kokonaisuudistuksen kannalta kirkollishallitus näkee sen liittymisen Helsingin seurakuntaan oikeana ratkaisuna. Valmistelua jatketaan tältä pohjalta.

Kolmantena seurakuntana jatkaa nykyinen Turun seurakunta. Lahden ja Hämeenlinnan seurakunnat pitävät yhdistymistä Turun kanssa epätarkoituksenmukaisena sekä maantieteellisesti että toiminnallisesti. Uusien väestöennusteiden mukaan voidaan olettaa, että Turun seurakunnalla on mahdollisuus täyttää uudistuksen taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet myös omana seurakuntanaan.

Kuopion ja Karjalan hiippakunta

Marraskuussa kirkollishallitus esitti, että hiippakuntaan muodostetaan kaksi seurakuntaa. Itäiseen seurakuntaan kuuluisivat nykyiset Ilomantsin, Joensuun, Nurmeksen sekä Taipaleen seurakunnat ja läntiseen Iisalmen, Jyväskylän, Kuopion, Rautalammin ja Saimaan seurakunnat.

9.4. kirkollishallitus päätti jatkaa valmistelua neljän seurakunnan mallilla. Joensuun ja Ilomantsin seurakunnat muodostavat uuden seurakunnan. Taipaleen ja Nurmeksen seurakunnat muodostavat uuden seurakunnan. Rautalammin, Iisalmen ja Kuopion seurakunnat muodostavat uuden seurakunnan. Neljännen seurakunnan muodostavat Jyväskylän ja Saimaan seurakunnat. Esitys perustuu sekä seurakuntien antamiin lausuntoihin, että hiippakunnan piispan käymiin neuvotteluihin seurakunnissa. Esityksen mukaisen seurakuntauudistuksen toivotaan edistävän hiippakunnassa sopua ja sitoutumista muutokseen.

Kirkollishallitus päätti, että nyt toteutettujen uudistuksen jälkeen valmistelua jatketaan Nurmeksen ja Taipaleen seurakuntien muodostaman uuden seurakunnan osalta sen liittämiseksi osaksi Joensuun seurakuntaa viimeistään vuonna 2024 ja Jyväskylän ja Saimaan seurakuntien muodostaman uuden seurakunnan osalta sen liittämiseksi osaksi Kuopion seurakuntaa viimeistään vuonna 2024.

Oulun hiippakunta

Marraskuussa kirkollishallitus esitti, että hiippakuntaan muodostetaan kaksi seurakuntaa. Eteläiseen seurakuntaan kuuluisivat nykyiset Tampereen ja Vaasan seurakunnat ja pohjoiseen seurakuntaan nykyiset Oulun, Kajaanin ja Lapin seurakunnat.

Oulun hiippakunnan osalta valmistelua jatketaan marraskuun mallin pohjalta. Eteläiseen seurakuntaan kuuluvat nykyiset Tampereen ja Vaasan ortodoksiset seurakunnat, jotka suhtautuvat muutokseen myönteisesti. Seurakunnan keskuspaikaksi tulee Tampere.

Pohjoisen seurakunnan muodostavat nykyiset Oulun, Lapin ja Kajaanin ortodoksiset seurakunnat. Seurakunnat suhtautuvat muutokseen varauksellisesti, mutta mikään  niistä ei pysty perustelemaan, että he voivat talous- ja väestöanalyysien nojalla jatkaa toimintaansa pitkään itsenäisinä. Jotta yhdistymisen toteuttamisessa tarvittavat sopimukset voidaan neuvotella rauhassa kaikkia osapuolia tyydyttäviksi, muutokselle annetaan vuosi lisäaikaa. Pohjoinen seurakunta aloittaa näin ollen toimintansa vasta 1.1.2021. Uuden seurakunnan keskuspaikaksi tulee Oulu. Saamen kielilain velvoitteet siirtyvät pohjoisen seurakunnan vastuulle. Lisäksi lakityöryhmälle annetaan tehtäväksi valmistella kirkolliskokoukselle kirkkojärjestyksen muutosesitys, joka takaa ortodoksisten kolttasaamelaisten edustuksen uuden, pohjoisen seurakunnan päättävissä elimissä esimerkiksi siten, että seurakunnan valtuustoon varataan kiintiöpaikka.

Miten muutos jatkuu?

Kirkollishallitus pyytää tarvittavat lisälausunnot. Päätös seurakuntauudistuksesta tehdään viimeistään kirkollishallituksen istunnossa 8.10.2019, kun hiippakunnan piispan ja selvitysmiehen johdolla käydyt sopimusneuvottelut on saatu päätökseen. Sopimusneuvotteluissa käydään keskustelua myös seurakuntien nimistä ja mahdollisista kappeliseurakunnista.