Kirkolliskokousvaalit toimitetaan tällä viikolla

Ajankohtaista | 20.03.2019

Kirkollishallitus vahvistaa vaalien tuloksen 28. maaliskuuta.

Suomen ortodoksisen kirkon kirkolliskokous on kirkon korkein päättävä elin. Kirkolliskokous hoitaa kirkon lainsäädäntöä, hallintoa ja taloutta koskevia asioita sekä kirkon hengellisiä asioita ortodoksisesta kirkosta annetun lain 1 §:ssä säädetyissä rajoissa.

Kirkolliskokouksen itseoikeutettuja jäseniä ovat hiippakuntien piispat ja mahdolliset apulaispiispat. Heidän lisäkseen kirkolliskokoukseen valitaan kirkkojärjestyksessä säädetyllä tavalla 11 papiston edustajaa, 3 kanttorien edustajaa ja 18 maallikkojen edustajaa.

Nyt toimitettavissa vaaleissa valitaan papiston, kanttorien ja maallikkojen edustajat nelivuotiselle toimikaudelle 2019–2023. Papisto ja kanttorit valitsevat edustajansa keskuudestaan vaalialueittain. Maallikkojen edustajat valitaan vaalialueittain valitsijamiesvaalilla.

Papiston edustajien vaali toimitetaan keskiviikkona 20.3.2019 yhtaikaa (klo 13–14.30) Kuopiossa, Helsingissä, Lahdessa ja Oulussa. Äänioikeutetut voivat äänestää myös postitse.

Kanttorien edustajien vaali toimitetaan 20.3.2019 yhtaikaa (klo 15–16.30) Kuopiossa, Helsingissä ja Oulussa. Äänioikeutetut voivat äänestää myös postitse.

Kirkolliskokouksen maallikkojen ed­us­tajien­ vaalit toimitetaan lauantaina 23.3.2019 kello 13.00 alkaen Kuopiossa, Joensuussa, Helsingissä, Lahdessa ja Oulussa.

Kirkollishallitus suorittaa äänten laskun ja vahvistaa vaalien tuloksen 28.3.2019. Tulos julkistetaan välittömästi.