Kevään yhteishaku alkaa 20.3.

Ajankohtaista | 18.03.2019

Nyt on aika toimia, sillä ortodoksisen teologian kandidaatti ja maisteri -hakukohteeseen ei ole hakua ensi keväänä.  

Viihdytkö jumalanpalveluksissa? Kiinnostaako kirkkolaulu? Oletko pohtinut uraa ortodoksisen uskonnon opettajana? Voisitko kuvitella työskenteleväsi kirkon yhteistyöjärjestöissä, kirkon keskushallinnossa tai teologian tutkijana?

Ortodoksisen teologian opintoihin hakeudutaan kevään yhteishaussa. Hakuaika alkaa keskiviikkona 20.3. ja päättyy 3.4.2019. Hakeminen tapahtuu sähköisesti osoitteessa https://opintopolku.fi

Opintopolusta löytyy myös tarkempaa tietoa hakemisesta, valinnan perusteista ja koulutusten sisällöistä.

Yliopistot ovat parhaillaan uudistamassa valintamenettelyä siten, että todistusvalinnan merkitystä korostetaan. Opiskeluoikeuden voi silti edelleen saada myös valintakokeen kautta.

Aiemmin teologian opinnoista kiinnostuneet ovat osallistuneet valintakokeeseen, johon on valmistauduttu lukemalla valintakoekirja. Kokeeseen on sisältynyt myös aineistokoe.

Tästä keväästä alkaen valintakoe on aineistokoe, joka ei edellytä pitkää valmistautumisaikaa. Koe perustuu valintakoetilaisuudessa jaettavaan suomen- ja englanninkieliseen aineistoon. Opetusalan suuntautumisvaihtoehtoon hakevat, aineistokokeessa riittävän pistemäärän saavuttavat hakijat kutsutaan silti erikseen soveltuvuuskokeeseen aiempien vuosien tapaan. Kirkkomusiikin suuntautumisvaihtoehtoon hakevat niin ikään aineistokokeesta riittävän pistemäärän saaneet hakijat kutsutaan puolestaan erilliseen musiikkikokeeseen.

Kaikissa Itä-Suomen yliopiston teologian hakukohteissa on sama aineistokoe, ja yksi koesuoritus otetaan huomioon kaikissa niissä teologian hakukohteissa, joihin hakija on hakenut.

Uutta on myös se, että keväästä 2019 lähtien ortodoksisen teologian haku toteutetaan vain joka toinen vuosi. Keväällä 2020 ei siis ole opiskelijavalintaa ortodoksisen teologian kandidaatti- ja maisterihakuihin. Sen sijaan maisterihaku toteutuu myös vuonna 2020.

Hakukohteet kevään yhteishaussa

Teologian kandidaatti ja maisteri (3+2vuotta)
Ortodoksisen teologian koulutusohjelmassa on kolme suuntautumisvaihtoehtoa: teologin, opetusalan tai kirkkomusiikin suuntautumisvaihtoehto.

  • Teologin suuntautumisvaihtoehto mahdollistaa sijoittumisen teologista asiantuntemusta vaativiin tehtäviin. Esimerkiksi ortodoksisen papin toimeen vaaditaan tutkinto tästä suuntautumisvaihtoehdosta. Opiskelu painottuu kieliin ja teologisiin aineisiin. Pääaineena voi olla eksegetiikka, kirkkohistoria, käytännöllinen teologia, systemaattinen teologia ja patristiikka tai uskontotiede. 
  • Opetusalan suuntautumisvaihtoehto antaa kelpoisuuden ortodoksisen uskonnon ja yhden muun aineen opettajan työhön perusasteella ja lukiossa sekä ammatillisissa oppilaitoksissa ja aikuiskoulutuksessa. Opinnoissa suoritetaan teologisten aineiden ohella opettajan pedagogiset opinnot. 
  • Kirkkomusiikin suuntautumisvaihtoehto antaa pätevyyden ortodoksisen kanttorin tehtävään. Musiikin ja teologian opintojen lisäksi opintoihin kuuluu myös vapaavalintaisia opintoja. Opiskelijat harjaantuvat tehtäviinsä seminaarin jumalanpalveluksissa.

Maisterihaku (2vuotta)

Teologian suuntautumisvaihtoehdon maisterihaku on suunnattu niille, joilla on jo suoritettuna alempi tai ylempi yliopistotutkinto sekä ortodoksisen teologian perus- ja aineopinnot (60 op). Maisterihaussa voi hakea teologin tai kirkkomusiikin suuntautumisvaihtoehtoihin.

Kirkkomusiikin suuntautumisvaihtoehdon maisterihaussa ovat hakukelpoisia alemman tai ylemmän yliopistotutkinnon tai musiikin alan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet hakijat, joilla on lisäksi suoritettuna ortodoksien teologian perusopinnot (25 op). Hakukelpoisuuden ehtona on, että musiikillinen osaaminen on osoitettu aiemman tutkinnon osana tai erillisinä opintoina. Edeltävinä opintoina suoritetuiksi edellytetään: pianonsoitto 3/3, soinnutus 1, musiikkianalyysi, kenraalibasson kirjoitus, musiikin teoria 1, säveltapailu C (2), kontrapunkti 1 ja laulu D.