Hallinnonuudistuksen ohjausryhmä aloitti työnsä

Ajankohtaista | 26.02.2019

Ohjausryhmän tehtävänä on hallinnonuudistuksen koordinointi, arviointi ja ohjaus.

Seurakuntarakenteiden uudistusta tukeva ohjausryhmä tapasi ensimmäisen kerran 25.2.2019 Helsingissä. Ohjausryhmän tehtävänä on hallinnonuudistuksen koordinointi, arviointi ja ohjaus.

Ohjausryhmään kuuluvat sen vetäjänä hallintovaliokunnan puheenjohtaja Tuovi Haikala Helsingistä, metropoliitta Elia Oulusta, seminaarin johtaja, pastori Mikko Sidoroff Joensuusta, kirkkoherra Jaakko Vainio Rovaniemeltä, OKT ry:n edustajana diakoniatyötekijä Eeva Timonen Joensuusta, opiskelija Mikael Honkaselkä Kuopiosta ja palvelukeskuksen johtaja Sirpa Koriala Kuopiosta.

Kirkollishallitus päättää uusista seurakunnista 9.4.2019. Uusien seurakuntien toiminnan käynnistämistä johtaa kussakin hiippakunnassa piispan johdolla toimiva johtoryhmä, johon kuuluvat uusien seurakuntien kirkkoherrat. Ohjausryhmä toimii johtoryhmien tukena.

Käytännössä ryhmän työ näkyy tiiviinä yhteydenpitona piispoihin ja hiippakunnallisiin johtoryhmiin. Ryhmä vastaa johtoryhmien tarpeiden mukaisten tukimuotojen luomisesta, tukee muutosviestintää ja koordinoi muutoksen kokonaisuutta. Tukirakenteiden luomisessa tehdään yhteistyötä lakityöryhmän ja taloustyöryhmän sekä selvitysmiehen kanssa. Intraan tullaan keräämään myös muutosjohtamisen materiaalia, josta voi saada ideoita erilaisiin muutoksen johtamisen tilanteisiin.

Ensimmäisessä kokouksessa ohjausryhmä valitsi yhteistyökumppanit, jotka aloittavat hiippakunnallisten johtoryhmien ohjaamisen 9.4.2019 jälkeen. Ohjausryhmä tuottaa myös tiekartan, tavoitteet ja aikataulun ohjaamaan johtoryhmien työtä muutoksen läpiviemisessä.

Ohjausryhmä keskusteli myös tänä vuonna toteutettavasta kirkon työhyvinvointikyselystä, joka tällä kertaa keskittyy erityisesti muutokseen ja uudistumiseen.

Ohjausryhmä määrittelee seuraavissa kokouksissaan kentältä saamansa palautteen ja toiveiden mukaisesti, miten henkilöstön muutostukeen kohdennetaan varoja keskusrahaston muutosmäärärahoista.

Ohjausryhmän toinen tehtäväkokonaisuus on valmistella kirkon tavoite- ja toimintasuunnitelma sekä antaa työstään väliraportti vuoden 2019 kirkolliskokoukselle. Tähän liittyvä valmistelu alkaa alkukesästä.