Aksios!

Ajankohtaista | 17.02.2019

Korkeasti Siunatun Makarioksen, Kristopoliksen piispan puhe Kuopion ja Karjalan metropoliitta Arsenin virkaanasettamisessa Kuopiossa 17.2.2019.

Kristopoliksen piispa Makarios puhuu

Korkeasti Pyhitetty Kuopion ja Karjalan metropoliitta Arseni! Minulla on suuri etuoikeus ja kunnia olla täällä virkaanasettamisesi yhteydessä Hänen Kaikki Pyhyytensä, ekumeenisen patriarkka Bartolomeoksen edustajana suuren Konstantinopolin äitikirkkomme puolesta, jotta voisin välittää Sinulle Hänen Kaikki Pyhyytensä isällisen rakkauden ja siunauksen toivotukset uudelle paimentyösi alulle ja samalla välittää hänen luottamustaan siihen, että Jumala siunaa suurenmoisesti Sinun paimentehtävääsi Kuopion ja Karjalan metropoliittana.

Seisot tänään meidän ja ennen kaikkea Kristuksen edessä, vasta virkaan asetettuna, Suomen autonomisen kirkon esipaimenena. Jumala, johon luotamme koko elämäämme, on tuonut sinut tälle historialliselle istuimelle juuri tällä hetkellä. Viime aikoihin saakka istuimesi kuului Suomen kirkon päämiehelle. Ekumeenisen patriarkan siunauksella kirkon päämiehen istuin siirrettiin Suomen pääkaupunkiin, Helsinkiin. Tämän olennaisen muutoksen jälkeen olet ensimmäinen Kuopion ja Karjalan metropolitaksi asetettu ja kutsuttu kohdentamaan paimentehtävääsi paikalliseen hiippakuntaan ilman koko kirkon johtamiseen kuuluvia hallinnollisia vastuita. Lisäksi saat harteillesi kannettavaksi edeltäjiesi, arkkipiispa Leon ja ikuisesti muistettavien Johanneksen, Paavalin ja Hermannin arvokkaan perinnön. He palvelivat tätä kirkkoa ja tätä paikallista hiippakuntaa uskollisuudella, uskolla ja rakkaudella.

Jumala on kutsunut sinut kaitsemaan historiallista hiippakuntaa. Olen varma, että tiedät kristinuskon tulleen tänne idästä; arkeologit ovat tällä alueella kaivaneet esiin ristejä, jotka ovat peräisin kahdenneltatoista vuosisadalta ja jotka ovat saman tyyppisiä kuin ne ristit, joita on löydetty Kiovassa. Tämä merkitsee sitä, että täällä toimi samat lähetyssaarnaajat kuin Kiovassa, jotka oli lähetetty samasta paikasta, Konstantinopolin kirkosta. Perit lisäksi hyvin rikkaan luostariperinteen. Valamon ja Konevitsan kaksi vanhaa luostaria sekä Karjalan metsien huomattava erakoiden ja askeettien määrä ovat kiistatta vaikuttaneet paikallisten ortodoksien uskonnolliseen hengellisyyteen mutta myös ortodoksiseen hengellisyyteen ja pastoraaliseen elämään joka puolella maata.

Ylistä, jotta kuulisit ainoastaan Kaikkivaltiasta Jumalaa, jonka armo on seurannut Sinua koko elämäsi ajan ja rukoile, että Hän antaisi Sinulle voimaa, viisautta ja rakkautta, jotka ovat välttämättömiä Sinulle uskotun lauman johdattamiseksi Hänen valtakuntaansa. Työskentele Suomen kirkon yhtenäisyyden ja rauhan hyväksi. Anna hengellinen ja kirkollinen todistuksesi. Älä myöskään unohda, rakas veljeni, ettei nyky-yhteiskunnassamme ole pulaa tutkijoista taikka korkeasti koulutetuista ihmisistä. Tarvitsemme hengellisyyttä ja pyhyyttä. Pyri siis tänä aikana opettaa laumaasi hiljaisuudella ja pyhyydellä.

Opeta nuorillemme ortodoksisen uskon merkitystä ja merkityksellisyyttä heidän elämässään. Tilastot täällä Suomessa osoittavat, että yli 70% nuorista valmistuu lukiosta, jatkaa yliopistoon mutta eivät tämän jälkeen koskaan enää palaa uskontoonsa. Ortodoksisuuden on Suomessa tultava toimeen tämän merkittävän ongelman kanssa. Nuoret eivät jätä seurakuntiaan tai kirkkojaan, vaan uskonsa. Tämä on Sinulle suuri haaste. Kuulemme usein, että lapsemme ovat kirkkomme tulevaisuus. Todellisuudessa lapset eivät ole kirkon tulevaisuus, mutta meidän kirkkomme on lastemme tulevaisuus.

Lopuksi, älä koskaan unohda, että kuulut metropoliittana Suomen autonomiseen kirkkoon, joka on ekumeenisen patriarkaatin hengellisen suopeuden ja kanonisen jurisdiktion alaisuudessa. Konstantinopolin äitikirkkomme myönsi teille autonomian tomos -asiakirjalla vuonna 1923 ja vuonna 1972 korotti kaksi paikallista hiippakuntaa metropoliittakunniksi. Usko hänen Kaikki Pyhyyteensä, ekumeeniseen patriarkka Bartolomeokseen, joka on suuri ja ainutlaatuinen johtajana nykypäivänä. Ole hänelle lojaali. Tarjoa kiitollisuutta ja rakkauttasi ”johtavalle ja kärsivälliselle” patriarkaatille kaikkina mahdollisina hetkinä.

Rakas veljeni Arseni! Aika on saapunut. Ole varautunut! Aloita työsi yhdessä papistosi, luostariveljiesi ja hiippakuntasi uskollisen laumasi kanssa. Innostakoot ja opastakoot evankeliumin sanoma ja ikiaikainen ortodoksinen perinne Sinua. Ilmaantukoot meidän Herramme kunnia Sinulle päivittäin, tehden palvelutehtävästäsi elintärkeän todistuksen, jotta muutkin saisivat tietää sen suuren kunnian. Aksios!