Uutta tietoa kirkon jäsenkehityksestä

Ajankohtaista | 06.02.2019

Sekä kirkkoon liittyminen että kirkosta eroaminen yleisintä 21–40 -vuotiaana.

Yksi liitteen dioista

Kirkon tammikuussa julkaistut jäsentilastot saivat monet kaipaamaan tarkempaa tietoa siitä, mitä lukujen taakse kätkeytyy. Tilastointitapa antaa osin harhaanjohtavaa tietoa: esimerkiksi osa kasteista tilastoidaan kirkkoon liittymisiksi. Tästä tilastoharhasta julkaistiin artikkeli pian tilastojen julkaisemisen jälkeen (https://www.ort.fi/uutishuone/2019-01-18/kasteiden-maara-tilastolukua-suurempi).

Nyt on saatu hieman tarkempaa tietoa kirkkoon liittymisistä ja kirkosta eroamisista. 

Kuten on arveltukin, valtaosa kirkkoon liittyneistä on maahanmuuttajia. Koko kirkon tasolla tarkasteltuna heidän osuutensa on silti arvioitua pienempi, 59 %. Liitteenä olevasta diasarjasta näkee, kuinka suuren osan maahanmuuttajat muodostavat kunkin hiippakunnan kirkkoon liittyjistä. Koska Helsingin seurakunnan jäsenistö muodostaa valtaosan hiippakunnan jäsenistöstä, seurakunnan tiedot on muista seurakunnista poiketen eriytetty omaksi kokonaisuudekseen.

Kirkosta eroaminen on puolestaan yleisempää kantaväestön keskuudessa. Erotilastot kertovat, että maahanmuuttajat muodostavat vain 29 % kirkosta eronneista. Näin siitä huolimatta, että monet ennakoivat vuodelle 2018 useita kirkkopoliittisista syistä tapahtuvia eroja.

Kun kirkkoon liittymisiä ja kirkosta eroamisia tarkastellaan ikäjakauman kautta, esiin nousee todellinen yllätysfakta: 45 % kirkkoon liittyneistä kuului ikäryhmään 21–40 vuotta. Yleinen käsitys siitä, että kirkkoon liittyminen tapahtuu yleensä myöhäisessä keski-iässä, on väärä. 26 % liittyneistä kuului ikäryhmään 41–60 ja 14 % ikäryhmään 61–90.

Myös kirkosta eroaminen on yleisintä 21–40 -vuotiaiden keskuudessa. Eronneista 43 % kuului tähän ikähaarukkaan. Tämä luku ei ole yllätys, vaan pikemminkin vahvistaa yleisesti tiedossa olleen asian.

– Tämä on selvä merkki siitä, että ihmiset kyllä etsivät edelleen vastauksia elämän perimmäisiin kysymyksiin. Ne, jotka eivät löydä vastauksia kirkosta, eroavat. Ne jotka löytävät, liittyvät kirkon jäseniksi. Meidän on seurakunnissa pohdittava kovasti sitä, onko toimintamme sellaista, joka tavoittaa nämä ihmiset ja pidämmekö riittävästi esillä kirkon tarjoamia vastauksia, toteaa tarkemman väestöanalyysin laatinut Ilomantsin kirkkoherra, isä Ioannis Lampropoulos.

Apua tähän pohdintaan saattaa tuoda jo tekeillä oleva pro gradu -tutkimus. Ortodoksisen teologian opiskelija Mikko Punkki tekee tutkielmaa 20–45 -vuotiaiden kirkon jäsenten motiiveista kuulua kirkkoon (katso uutinen jo sulkeutuneesta kyselystä: https://www.ort.fi/uutishuone/2018-12-03/kyselytutkimus-20-45-vuotiaille-ortodoksisen-kirkon-jasenille).

Teksti: Maria Hattunen