Hallinnonuudistus: kohti konkretiaa

Ajankohtaista | 22.01.2019

Kirkon palvelukeskus on tallentanut intraan lisäaineistoa seurakunnilta pyydetyn lausunnon laatimisen tueksi.

Kirkollishallitus on lähettänyt 14.12.2018 seurakuntien seurakunnanvaltuustoille ja luostareiden johtokunnille seurakuntauudistukseen liittyvän lausuntopyynnön.

Lausunnot laaditaan 1.3.2019 mennessä.

Tarkennuksena lausuntopyyntöön todetaan, että vuoden 2018 kirkolliskokous päätti hiippakuntarajojen muuttamisesta, jonka jälkeen kirkollishallitus päätti jatkaa seurakuntakentän uudistusta 8.6. pidetyssä istunnossa esitetyn mallin mukaisesti. Lausuntopyynnöstä voi saada sen virheellisen kuvan, että kirkolliskokous olisi kokouksessaan 2018 päättänyt seitsemän seurakunnan mallista. Muutos on edelleen lausuntokierroksella ja kirkollishallitus päättää uusista seurakunnista vasta 9.4.2019 pidettävässä istunnossa.  

Kirkon palvelukeskus on nyt tallentanut kirkon intraan lisäaineistoa seurakuntauudistuksen lausuntopyynnön laatimisen tueksi. Aineisto löytyy intran osiosta Ajankohtaista otsikolla Lisämateriaali, joten se on kaikkien kirkon työntekijöiden tutustuttavissa.

Materiaalin voi jakaa edelleen seurakuntien päättäjille ja muille tietoa tarvitseville.

Materiaali sisältää seuraavat dokumentit:

1. Sulautumissopimuksen runko
Sopimusrunko on avoin aikataulun ja seurakuntajaon osalta, koska kirkollishallituksen päätöksiä ei ole. Sopimusrunko muokataan kirkollishallituksen päätösten jälkeen päätöksiä vastaavaksi. Selvyyden vuoksi todetaan, että oletuksena on, että lausuntopyynnössä mainittu päätöksenteon aikataulu on voimassa.

Asiakirjalla on tarkoitus auttaa seurakuntia arviomaan käytännön tarpeita ja vaatimuksia kirkolliskokouksen 9.4.2019 kokouksen seurakuntauudistusta koskevan päätöksen jälkeiselle ajalle ja samalla nostaa esille kysymyksiä, jotka tulevat ratkaistaviksi seurakuntien välisissä neuvotteluissa ja jotka on hyvä hahmottaa lausuntoa annettaessa. Sopimusneuvotteluja ei siis tarvitse käydä nyt, mutta seurakunnat voivat kyllä vapaasti keskustella sopimukseen liittyvistä kysymyksistä lausuntoa laatiessaan.

Runko on malli, jonka jokainen lausunnon antava seurakunta voi arvioida oman tilanteensa pohjalta; seurakuntien määrä vaihtelee ja esimerkiksi kappeliseurakuntien osalta perustamistarve vaihtelee jne. Tavoitteena kappeliseurakuntien osalta olisi hyvä olla se, että niiden määrä minimoitaisiin, eli perustamistarve harkittaisiin huolellisesti toki seurakuntien omista lähtökohdista arvioiden (ks. liite 2).

2. Mirjami Pason lausunto kappeliseurakuntia koskevasta lainsäädännöstä
Lausunnon tarkoituksena on auttaa seurakuntia hahmottamaan kappeliseurakuntia koskevan säännöstön tulkintaa ja kappeliseurakuntien merkitystä seurakuntauudistuksessa.

3. Kappeliseurakunnan ohjesääntömalli 
Asiakirja on alustava luonnos kappeliseurakuntien ohjesäännöksi. Ohjesääntömalliin liittyy keskeisenä tavoitteena se, että sitä noudatettaisiin kaikkien kappeliseurakuntien osalta. Ohjesäännön osalta on huomattava se, että sen vahvistaa hiippakunnan piispa.

4. Henkilöstöselvitys
Sisältää listauksen mahdollisten uusien seurakuntien henkilöstöstä.

5. Kiinteistöselvitys
Sisältää nykyisen seurakuntajaon mukaiset kiinteistöt.