Kirkolliskokousvaalit maaliskuussa

Ajankohtaista | 21.01.2019

Kirkolliskokoukseen valitaan papiston, kanttorien ja maallikkojen edustajat toimikaudelle 2019–2023.

Suomen ortodoksisen kirkon kirkolliskokous on kirkon korkein päättävä elin. Kirkolliskokous hoitaa kirkon lainsäädäntöä, hallintoa ja taloutta koskevia asioita sekä kirkon hengellisiä asioita ortodoksisesta kirkosta annetun lain 1 §:ssä säädetyissä rajoissa.

Kirkolliskokouksen itseoikeutettuja jäseniä ovat hiippakuntien piispat ja mahdolliset apulaispiispat. Heidän lisäkseen kirkolliskokoukseen valitaan kirkkojärjestyksessä säädetyllä tavalla 11 papiston edustajaa, 3 kanttorien edustajaa ja 18 maallikkojen edustajaa.

Papisto ja kanttorit valitsevat edustajansa keskuudestaan. Hiippakuntien piispat ovat vahvistaneet vuoden 2018 viimeisenä päivänä papiston ja kanttorien vaalikelpoisten ja äänioikeutettujen luettelon vaalialueittain. Ehdolla ovat siis kaikki vaalikelpoiset papiston ja kanttorikunnan jäsenet – erillistä suostumusta ehdokkuuteen ei tarvita. Molempien ryhmien sisällä olisi kuitenkin hyvä käydä vaalialueittain avointa keskustelua siitä, ketkä ovat motivoituneita ja valmiita sitoutumaan kirkolliskokouksen työskentelyyn seuraavan nelivuotiskauden ajan.

Maallikkojen edustajat valitaan vaalialueittain valitsijamiesvaalilla.

Valittavien valitsijamiesten määrä määräytyy seurakunnan jäsenmäärän perusteella ja valittavien edustajien määrä koko vaalialueen jäsenistön määrän perusteella.

Seurakunnanvaltuustot valitsevat viimeistään helmikuun 15. päivänä seurakunnalle oikean määrän valitsijamiehiä ja henkilökohtaisen varamiehen jokaiselle valitsijamiehelle. Samalla valtuustot asettavat omat ehdokkaansa maallikkojen edustajiksi. Sekä valitsijamiehiltä, heidän varamiehiltään että maallikkoedustajaehdokkailta tarvitaan henkilökohtainen suostumus tehtävään.

Kirkollishallitus toimittaa kirkkoherranvirastoille ja vaalitoimitsijoille viimeistään 14 päivää ennen maallikkojen edustajien vaalia vaalialueen vahvistetun ehdokaslistan.

Papiston edustajien vaali

Vaalialueita on neljä:

 • Kuopion ja Karjalan hiippakunnan vaalialue (hiippakunnan seurakunnat ja luostarit)
 • Helsingin hiippakunnan I vaalialue (Helsingin seurakunta)
 • Helsingin hiippakunnan II vaalialue (hiippakunnan muut seurakunnat)
 • Oulun hiippakunnan vaalialue (hiippakunnan seurakunnat)

Kultakin vaalialueelta valitaan edustajia vaalialueen papiston määrän mukaan. Kahdelta ensin mainitulta neljä edustajaa, Helsingin hiippakunnan II vaalialueelta kaksi ja Oulun hiippakunnan vaalialueelta yksi edustaja.

Suljetulla lippuäänestyksellä suoritettava papiston edustajien vaali toimitetaan 20.3.2019 yhtaikaa (klo 13–14.30) Kuopiossa, Helsingissä, Lahdessa ja Oulussa.

Äänioikeutetut voivat äänestää myös postitse. Äänestysohjeet sekä äänestysliput, vaalikuoret, lähetelomakkeet ja lähetekuoret on jo toimitettu äänioikeutetuille.

Kanttorien edustajien vaali

Vaalissa on kolme vaalialuetta:

 • Kuopion ja Karjalan hiippakunta
 • Helsingin hiippakunta
 • Oulun hiippakunta

Suljetulla lippuäänestyksellä suoritettava kanttorien edustajien vaali toimitetaan 20.3.2019 yhtaikaa (klo 15–16.30) Kuopiossa, Helsingissä ja Oulussa.

Äänioikeutetut voivat äänestää myös postitse. Äänestysohjeet sekä äänestysliput, vaalikuoret, lähetelomakkeet ja lähetekuoret on jo toimitettu äänioikeutetuille.

Maallikkojen edustajien vaali

Vaalialueita on viisi.

Kuopion ja Karjalan hiippakunnan I vaalialueelta (Iisalmen, Jyväskylän, Kuopion, Saimaan ja Rautalammin seurakunnat sekä Valamon ja Lintulan luostarit) valitaan 3 maallikkojen edustajaa.

Seurakunnat valitsevat valitsijamiehiä seuraavasti:

 • Ii­salmen seurakunta                          2
 • Jyväskylän seurakunta                       2
 • Kuopion seurakunta                          3
 • Rautalammin seurakunta                   1
 • Saimaan seurakunta                         2

Kuopion ja Karjalan hiippakunnan II vaalialueelta (Ilomantsin, Joensuun, Nurmeksen ja Taipaleen seurakunnat) valitaan 3 maallikkojen edustajaa.

Seurakunnat valitsevat valitsijamiehiä seuraavasti:

 • Ilomantsin seurakunta                   1
 • Joensuun seurakunta                    4
 • Nurmeksen seurakunta                 1
 • Taipaleen seurakunta                    2

Helsingin hiippakunnan I vaalialueelta (Helsingin seurakunta) valitaan 6 maallikkojen edustajaa.

 • Helsingin seurakunta valitsee 8 valitsijamiestä

Helsingin hiippakunnan II vaalialueelta (Haminan, Hämeenlinnan, Kotkan, Lahden, Lappeenrannan, Tampereen ja Turun seurakunnat) valitaan 4 maallikkojen edustajaa.

Seurakunnat valitsevat valitsijamiehiä seuraavasti:

 • Haminan seurakunta               2
 • Hämeenlinnan seurakunta       1
 • Kot­kan seurakunta                 2
 • Lahden seurakunta                 2
 • Lappeen­rannan seurakunta      2
 • Tampereen seurakunta           3
 • Turun seurakunta                   3

HUOMIO: Mikäli Tampereen seurakunnan ehdokas tulee vaalissa valituksi, hän säilyttää edustajamandaattinsa toimikauden loppuun asti, vaikka Tampereen seurakunta siirtyy vuoden 2020 alusta osaksi Oulun hiippakuntaa.

Oulun hiippakunnan vaalialueelta (Oulun, Lapin, Kajaanin ja Vaasan seurakunnat) valitaan 2 maallikkojen edustajaa.

Seurakunnat valitsevat valitsijamiehiä seuraavasti:

 • Kajaa­nin seurakunta               2
 • Lapin seurakunta                   2
 • Oulun seurakunta                   2
 • Vaasan seurakunta                2

Kirkolliskokouksen maallikkojen ed­us­tajien­ vaalit toimitetaan lauantaina 23.3.2019 kello 13.00 alkaen Kuopiossa, Joensuussa, Helsingissä, Lahdessa ja Oulussa.

Vaalien tuloksen laskenta ja vahvistaminen

Vaalitoimitsijat toimittavat kaikki vaaliasiakirjat kirkollishallitukselle. Kirkollishallitus avaa asiakirjat 28.3., suorittaa äänestyslippujen laskennan ja vahvistaa vaalien tuloksen.

Tulos ilmoitetaan heti seurakunnille ja siitä uutisoidaan samana päivänä myös kirkon sivuilla. Välittömästi tämän jälkeen kirkollishallitus toimittaa valtakirjat toimikaudelle 2019–2023 valituille kirkolliskokousedustajille.

Uusien kirkolliskokousedustajien työskentely alkaa keväällä 2019 järjestettävällä kirkolliskokouksen johdantoseminaarilla. Vuoden 2019 kirkolliskokous kokoontuu 25.–27.11.2019.